3 svar
130 visningar
RisPris är nöjd med hjälpen
RisPris 398
Postad: 15 okt 2021 20:15 Redigerad: 15 okt 2021 20:23

alla orbitaler full p-skal?

har inte kommit till grepp med orbitaler ännu, så behöver lite vägledning. På gymnasiet lär man ju sig att skalen har olika bokstäver som k, l, m, n och så vidare, är det samma sak med orbiataler, att deras s, p etc. Tilläggvis undrar jag om de även har samma princip med bildningen av ädelgasstruktur. Måste orbialerna vara fulla innan de når ädelsgasstruktur? Eller är det bara att p-skalet måste vara fullt? Har lite svårt att koppla oktet reglen tilll orbitaler 

Teraeagle 18741 – Moderator
Postad: 15 okt 2021 20:35 Redigerad: 15 okt 2021 20:39

Orbitalteorin är en mer komplett beskrivning av elektronkonfigurationen än skal och ädelgasstruktur. Den bygger på att man behöver fyra olika kvanttal för att beskriva elektronerna runt en atomkärna:

  • Huvudkvanttal, ungefär det man kallar skal på gymnasiet. Förkortas ofta med ett heltal 1, 2, 3 osv som motsvarar K, L, M osv.
  • Bankvanttal, det kan man se som ett slags undernivåer till skalen. De skrivs också med heltal (från 0 och uppåt, men alltid lägre än huvudkvanttalet) men brukar förkortas med bokstäver istället: s, p, d och f
  • Magnetiskt kvanttal. Dessa beskriver ungefär hur orbitalerna är orienterade runt atomkärnan. Varje bankvanttal kan paras ihop med magnetiska kvanttal från 0 upp till +/- bankvanttalet. Om man har bankvanttalet 0 (vilket motsvarar det man normalt kallar s) så finns bara det magnetiska kvanttalet 0. Om man har bankvanttalet 1 (normalt kallat för p) finns de magnetiska kvanttalen -1, 0 och 1. Eftersom det bara finns ett tal i första fallet finns bara en uppsättning av s-orbitaler (per huvudkvanttal) men tre uppsättningar av p-orbitaler (som man i sin tur brukar kalla px py och pz). Motsvarande princip gäller för d och f-orbitalerna som finns i fem respektive sju uppsättningar.
  • Spinnkvanttal. Elektroner kan bara ha talen -1/2 eller 1/2 och det finns en kvantmekanisk regel som förbjuder elektroner i samma orbital att ha samma spinnkvanttal. Det innebär att man bara kan ha två elektroner i en och samma orbital, som dessutom måste ha motsatt spinn. Det får till följd att s-orbitalen rymmer maximalt 1*2=2 elektroner, p-orbitalerna 3*2=6 elektroner, d-orbitalerna 5*2=10 elektroner och f-orbitalerna 7*2=14 elektroner.

Det låter ganska krångligt men om man tittar på t.ex. klor så skulle man med skalteorin säga att K-skalet rymmer 2 elektroner, L-skalet 8 elektroner och M-skalet har 7 elektroner som utgör atomens valenselektroner. 

Med orbitalteori skulle man säga att klor har en 1s-orbital med två elektroner, en 2s-orbital med två elektroner, tre 2p-orbitaler med sex elektroner, en 3s-orbital med två elektroner och tre 3p-orbitaler med 5 elektroner. Elektronerna i 3s och 3p utgör kloratomens 2+5=7 valenselektroner. Där ser du också att huvudkvanttalet som skrivs i början hör ihop med det man brukar kalla för skal. De orbitaler med högst huvudkvanttal (i detta fall 3) utgör atomens valensskal.

RisPris 398
Postad: 15 okt 2021 20:39

wow, viste inte ens att magnetiskt kvanttal och spinnkvanttal fanns, men tror jag fattar alltd lite bättre nu! tack så mycket

Teraeagle 18741 – Moderator
Postad: 15 okt 2021 20:52 Redigerad: 15 okt 2021 20:54

Man får en mycket bättre förståelse för kemi om man lär sig hur orbitaler fungerar, för det är lite av en ögonöppnare. Man kan t.ex. förklara:

  • Varför övergångsmetaller (t.ex. järn och koppar) inte följer oktettregeln och har ett antal valenselektroner som inte matchar gruppnumret.
  • Varför vissa atomer kan omges av fler än åtta elektroner medan vissa inte kan göra det. Svavelatomen i sulfatjonen kan omges av fler än åtta valenselektroner men det fungerar inte för kväveatomen i nitratjonen (som därmed behöver ha flera olika resonansstrukturer istället).
  • Varför guld är så ädelt
  • Varför kvicksilver är flytande
  • Lantanidkontraktionen, dvs varför atomerna till grundämnena från lantan till lutetium är mycket mindre än förväntat.
Svara Avbryt
Close