1 svar
14 visningar
RisPris är nöjd med hjälpen
RisPris 193
Postad: 24 apr 11:03

alternativt till antiobiotika

Jag behöver lite mer kött på bena när det gäller quarom sensing och biofilmer och så vidare, hörde att det finns ny forskning på detta i Umeå, men vad innebär det egenligen. Jag förstår att bakterierna kan samarbeta och producera som biofilmer som gör det svårare för exempelvis oss att hosta ut de, eller få ut de genom nysningar, sedan användes specifika kemikalier för att hindra detta från att hända. Mina frågor är de finns det andra fall som biofilmer och quorum sensing används förutom att hindra ut transport från kroppen? Hur fungerar då behandlingar mot dessa? 

mag1 2248
Postad: 24 apr 12:23

Biofilmer bildas av bakterier i flera sammanhang. I vår mun till exempel. Ytan på våra tänder är ganska glatt, så det är svårt för bakterierna att fästa sig där. Slemhinnorna som omsluter tänderna, har som namnet anger en hinna som är till för att skydda oss mot omgivningen. Och både slemhinnans slem och epitelcellena som producerar slemmet nybildas underifrån, och äldre celler lossnar och försvinner ner i magen på oss - på så vis "spolas ytan bort" och även det som finns på ytan. För att bakterierna i munhålan skall kunna etablera sig där bildar de många olika arterna av bakterier biofilmer, som till och med kompletterar varandra - så att flera arter tillsammans klarar sig bra. De etablerar sig framförallt i skrymslen och vrår där saliven inte spolar bort dem lika lätt, och vi inte kommer åt med vare sig tandborste eller tråd, och från dessa fickor sprider de sig lätt ut på de glatta ytorna - och vi borstar bort dem från de glatta ytorna, och de växer dit igen och cykeln upprepar sig.

Biofilmer bildas i gränsytor mellan olika populationer/arter av bakterier i naturen, som ett sätt att skapa en mer gynnsam miljö för bakterierna som bildar biofilmen. Biofilmen kan ge ett grepp på en hal yta, eller som en barriär mot en ogästvänlig omgivning. Det senare sker t.ex. i våra lungor där tuberkulos bakterier kapslar in sig tillsammans, och bildar en biofilmsbarriär så att vårt immunförsvar inte kommer åt att döda dessa tuberkulosbakterier, som istället ligger och vilar i lungan. För att sedan kunna växa till vid rätt tillfälle (när vi t.ex. redan är sjuka eller försvagade) och då kan bakterierna hostas upp och sprida sig till nästa person.

Quorum sensing sker hjälper t.ex. bakterierna att anpassa sitt genuttryck som en respons på att bakteriepopulationen t.ex. ökar i storlek. Vid anpassning till att växa långsammare kan populationen klara sig bättre. För att sedan öka tillväxten om populationen minskar eller om miljön blir mer gynnsam.

Svara Avbryt
Close