5 svar
18 visningar
prnia 22
Postad: 10 sep 11:41

Amfojon eller zwitterjon

Hej

Det står i min bok att aminosyror nästan bara förekommer som amfojon i vatten. Men det står också att en vattenlösning av en aminosyra innehåller fyra olika former av aminosyran:

1) Den oprotolyserade molekylen 2) amfojonen  3) Den positiva jonen  4)Den negativa jonen

Bildas den negativa och positiva jonen för att amfojonen reagerar med vatten som är en amfolyt? Reagerar aminosyran bara som syra eller bas när den är autoprotolyserad och är i amfojon form?

 

Tack på förhand 

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 10 sep 11:55

Det styrs av lösningens pH-värde. Om lösningen är basisk finns ett underskott av vätejoner i förhållande till hydroxidjoner. Det får aminosyran att avge vätejoner och då dominerar den negativa formen. Det omvända gäller vid lågt pH, vilket gör att aminosyran protoneras och blir positivt laddad. Det finns ett pH-värde där dessa två effekter balanserar varandra, vilket kallas för isoelektriskt pH, då aminosyran totalt sett är oladdad men fortfarande kan ha laddade sidogrupper.

prnia 22
Postad: 10 sep 12:01
Teraeagle skrev:

Det styrs av lösningens pH-värde. Om lösningen är basisk finns ett underskott av vätejoner i förhållande till hydroxidjoner. Det får aminosyran att avge vätejoner och då dominerar den negativa formen. Det omvända gäller vid lågt pH, vilket gör att aminosyran protoneras och blir positivt laddad. Det finns ett pH-värde där dessa två effekter balanserar varandra, vilket kallas för isoelektriskt pH, då aminosyran totalt sett är oladdad men fortfarande kan ha laddade sidogrupper.

Men det finns inte underskott eller överskott av vätejoner när vattnets pH-värde är 7. Så vad är det som amfojonen reagerar med och bildar positiv och negativ jon? Blir positiv och negativ jonens koncentration detsamma vid isoelektrisk punkt?

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 10 sep 12:28 Redigerad: 10 sep 12:28

Det är kemiska jämvikter likt dessa:

neutral form <—> negativ form + vätejon

samt

neutral form + vätejon <—> positiv form

Ju högre pH, desto mer förskjuts första jämvikten åt höger. Ju lägre pH, desto mer förskjuts den nedre jämvikten åt höger. Det är egentligen inte om det finns ett underskott/överskott av vätejoner i lösningen som styr vad som bildas, utan var jämviktslägena i reaktionerna ovan ligger. Vissa aminosyror är mer sura än andra och kommer vara mer benägna att avge vätejoner, medan andra aminosyror är mer basiska.

prnia 22
Postad: 10 sep 12:48
Teraeagle skrev:

Det är kemiska jämvikter likt dessa:

neutral form <—> negativ form + vätejon

samt

neutral form + vätejon <—> positiv form

Ju högre pH, desto mer förskjuts första jämvikten åt höger. Ju lägre pH, desto mer förskjuts den nedre jämvikten åt höger. Det är egentligen inte om det finns ett underskott/överskott av vätejoner i lösningen som styr vad som bildas, utan var jämviktslägena i reaktionerna ovan ligger. Vissa aminosyror är mer sura än andra och kommer vara mer benägna att avge vätejoner, medan andra aminosyror är mer basiska.

Jag tyckte att den negativa och positiva jonen bara kan bildas när amfojonen reagerar med vatten som är en amfolyt. Jag visste inte att den neutrala formen också kan avge vätejon. Har aminosyror som är mer sura en lägre isoelektrisk punkt för att de är mer benägna att avge vätejoner och därför finns den negativa formen mer än den positiva och för att öka koncentrationen av den positiva formen behöver vi en mer sur lösning dvs en lösning med lägre pH-värde?

 

Blir tacksam om du rättar mig ifall jag har något fel

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 10 sep 13:05 Redigerad: 10 sep 13:05

Enklaste sättet för att ta reda på om din hypotes överensstämmer med observationer är att slå upp isoelektriska punkten för aminosyrorna. Verkar det stämma?

Svara Avbryt
Close