2 svar
23 visningar
fner är nöjd med hjälpen
fner 111
Postad: 5 jan 15:17

Aminosyrasekvens från DNA och kodontabell

Använd bifogad kodontabell för att utläsa vilket peptid nedanstående DNA-sekvens kodar för. Skriv ner aminosyrasekvensen med 3-bokstavskod.

5'-AUG-GUU-UUA-UGG-UGA-AGA-AGG-3'

Jag har bara läst ur i tabellen vilken aminosyra som hör till AUG (Met) osv och fått fram Met-Val-Leu-Trp-Stop. I facit står det dock fler svar:

Någon som förstår vad som menas med "komplettering"? Jag förstår att de har "översatt" DNA-sekvensen som att den skulle genomgå replikation, men då blir det ju en helt annan aminosyrasekvens om man gör på det viset. Vilket sätt/svar är rätt? Eller krävs det att man gör på båda sätten?

mag1 3951
Postad: 5 jan 16:59

I uppgiften framgår det inte om DNA-sekvensen är 5'-till-3' på coding strand eller template strand. Codning/kodande brukar t.ex. anges i databaser för genen. Medans RNA polymerasII läser av sekvensen från template strand (som är den komplementära strängen till coding strand).

Så därför kan sekvensen dels tolkas som att den är sekvensen RNA polymerasII läser (och sekvensen kan då översättas/translateras direkt), och alternativt så kan den i uppgiften angivna sekvensen tolkas som coding strand - och då behöver du översätta den till dess komplemetära sekvens innan translationen.

fner 111
Postad: 5 jan 17:11

Ahaaa! Tack så mycket :)

Svara Avbryt
Close