10 svar
239 visningar
Bosolaeter 300
Postad: 15 nov 2022 06:29

Aminosyror

Hur ska man veta laddningen på aminosyror vid olika PH värde ? Skulle ni rekommenderar en film på youtube ? Hittar inte en bra förklaring till det

Teraeagle 20567 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 07:57

Det beror på aminosyrans sidokedja, dess isoelektriska pH och lösningens pH.

Bosolaeter 300
Postad: 15 nov 2022 14:15

Jag förstår inte riktigt vad menas med sidokedja? Samt kan du förklara hur gör man för att bestämma laddningen utan experiment ? 

Teraeagle 20567 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 14:27 Redigerad: 15 nov 2022 19:33

En aminosyra består alltid av en aminogrupp och en karboxylgrupp som bägge binder till en kolatom. Denna kolatom binder även till den s.k. sidokedjan som kan ha olika egenskaper (sur, basisk, polär, opolär osv). En aminosyra är totalt sett neutralt laddad i sin isoelektriska punkt (som är ett pH-värde). Om pH är högre än så blir aminosyran negativt laddad och om det är lägre blir den istället positivt laddad.


Tillägg: 15 nov 2022 19:34

Se @mag1:s kommentar nedan.

Bosolaeter 300
Postad: 15 nov 2022 18:07

Isoelektriska punkt är att PH =7? Eller kan det variera

Teraeagle 20567 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 18:22

Det varierar, här har du några exempel:

https://www.formelsamlingen.se/alla-amnen/tabeller/kemi/ph-vid-isoelektriska-punkten-for-nagra-aminosyror 

mag1 9166
Postad: 15 nov 2022 19:10
Teraeagle skrev:

Om pH är högre än så blir aminosyran negativt laddad och om det är lägre blir den istället positivt laddad.

Nej inte riktigt, vilken laddningen är vid pH värden över pI, beror på vilken typ sidokedja det är.

För en sur aminosyra kommer laddningen vara negativ, vid pH över aminosyrans pI (då karboxylsyran protolyserats).

Men är det istället en basisk aminosyra, kommer den vara oladdad vid pH över dess isoelektriska punkt (då aminogruppen protolyserats, d.v.s. den är i basformen).

 

Och motsvarande vid pH under pI, kommer sura aminosyror vara oladdade, och basiska vara laddade.

Bosolaeter 300
Postad: 15 nov 2022 20:29

Hur ska jag kunna bestämma laddning om det är bara PH värde som anges i frågan utan PI? 

mag1 9166
Postad: 15 nov 2022 21:37

Aminosyrornas respektive pI kan du antingen lista ut, genom att titta på den funktionella gruppen, och använda din kunskap ifrån Ke1 om t.ex. karboxylsyrors pKa.

Eller så kan du göra som man gör när andra detaljer inte är kända, t.ex. kolla i formelsamlingen/kemiboken/nätet.

Bosolaeter 300
Postad: 15 nov 2022 21:41

Det finns en fråga på boken att man ska rita ett protein med två olika aminosyror och att ange vilken PH värde har man använt, samt vilken laddning har den pipted vid PH 8? 

svaret är att vid PH 8 är N-terminal positiv och C-terminal negativ, sen beror nettoladning på vilka aminosyror man valt

Alltså jag förstår inte hur jag ska kunna besvara en sådan fråga? 

mag1 9166
Postad: 15 nov 2022 23:16

Om du har en peptid, bildad av två aminosyror, kan de två aminosyrornas sidokedjor att påverka dipeptidens laddning.

Det enklaste är nog att försöka med din dipeptid. Välja två aminosyror (a,b) och slå upp deras pI värden, så får du reda på om och i så fall hur laddningen av a och/eller b är vid pH 8. Sedan behöver du bara summera samtliga laddningar, för att få fram laddningen på dipeptiden. 

Svara Avbryt
Close