3 svar
332 visningar
alix2a är nöjd med hjälpen
alix2a 416
Postad: 30 apr 2022 15:56

Aminosyrornas metabolism

Jag vill förstå varför man pratar om aminosyrornas metabolism och inte tycks skilja på dess anabolism och katabolism. Vet att metabolismen utgörs av transaminering och deaminering.

En del i transamineringen är ju att en aminosyra bryts ner och omvandlas till en annan aminosyra. Därför kan detta "sätt" både bygga nya aminosyror samt bryta ned aminosyror, är det av den anledningen man tenderar att säga bara metabolism istället för anabolism och katabolism?

Men i deamineringen å andra sidan bryts aminosyror ned. Så deamineringen tillhör bara katabolismen?

Tänker jag rätt?

mag1 9129
Postad: 30 apr 2022 16:40

Begreppet metabolism (ämnesomsättning), innehåller både den uppbyggande delen (anabolismen) och den nedbrytande (katabolismen).

Vilken del av metabolismen som en reaktion tillhör, ana-/katabolism, beror på reaktionen. Och i vissa fall sker ju båda samtidigt, t.ex. när en aminogruppen tas ifrån en aminosyra är det katabolism, men samtidigt hamnar denna aminogrupp på en syra och en annan aminosyra bildas (anabolism). Så det är oftast enklare att sammanfatta dessa reaktioner med metabolism.

alix2a 416
Postad: 30 apr 2022 18:49

Okej tack!

Jag tror att detta kanske hänger ihop med detta, annars ursäktar jag för om det blir två frågor i samma tråd.

Men i en översiktlig bild av katabolismen i min kemibok står inte ens deaminering med men transaminering står med, hur kommer det sig?

mag1 9129
Postad: 30 apr 2022 21:26

Vid transaminiering flyttas i princip en aminogrupp från en aminosyra till en karboxylsyra. En annan aminosyra bildas. Kroppens celler kommer så lång som det går och behövs, att försöka behålla aminogruppen bunden till någon karboxylsyra. Det fiffiga är att kroppen kan i vissa fall kompensera för ett underskott av en aminosyra, genom att flytta aminogruppen från en annan aminosyra, som det finns ett överskott av.

Men vid deaminering klyvs aminogruppen bort från aminosyran, och en karboxylsyra och ammoniak bildas. Karboxylsyran används, t.ex. i citronsyracyklen där den oxideras, och ATP bildas. Ammonikmolekylen är för oss giftig och omvandlas till bl.a. urea som vi kissar ut. Så en aminosyra oxideras helt (till koldioxid och vatten) och amino-gruppen kasseras.

Deaminieringen används endast när kroppen har ett överskott på aminosyror, för vi kan inte göra det omvända, att ta ammoniak och bilda aminosyror. Istället kan vi använda ett överskott av en aminosyra till att försöka bilda en annan aminosyra, som vi inte har lika mycket av.

Så när du konsumerar mer protein än vad kroppen behöver, kommer överskottet att deamineras och bilda acetyl-CoA (till energi, fettsyrasyntes etcetera). Deamineringen är ett sätt för kroppen av använda aminosyror till energi.

Svara Avbryt
Close