11 svar
103 visningar
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:34 Redigerad: 4 jan 20:52

Megatråd: Ämnesförslag till gymnasiearbeten

I denna tråd försöker vi samla olika förslag på ämnen till gymnasiearbeten. Varje ämnesområde har ett eget inlägg i denna tråd, och förhoppningsvis kan de ge lite inspiration. 

Om du har förslag som du tycker bör tas med i tråden, skicka ett PM till en moderator. Vi kommer att gå igenom de förslag vi får, och lägga in dem under respektive rubrik här i tråden. 

 

Varmt tack till oggih, Jonto, Teraeagle och Dracaena, som har kommit med förslag till denna tråd!


Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:35 Redigerad: 16 sep 2021 11:42

Matematik: 

 • Matematik/Psykologi: Hur uppfattar människor tal, exempelvis avstånd? Är uppfattningen linjär, eller mer åt detlogaritmiska hållet? Skiljer sig detta beroende på exempelvis matematikstudier eller ålder?
 • Hur fungerar modern kryptering? Vilka problem finns, och vad skulle kunna göras åt något av dessa problem?
 • Handelsresandeproblemet är ett mycket svårt, olöst problem. Att lösa hela problemet är kanske omöjligt, men genom att begränsa sig till en graf går det att hitta en optimal lösning. Välj exempelvis postkontor i en storstad, eller brevterminaler i Sverige. Vilket är det mest effektiva sättet att besöka alla dessa, om endast avstånd räknas? Vilket är det mest effektiva sättet att besöka alla dessa, om hastighet och/eller kostnad också tas med i beräkningarna? 
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:36

Kemi: 

 • I många filmer påstås det att simbassänger innehåller kemikalier som färgar vattnet blått när någon kissar i bassängen. Finns det någon kemikalie som skulle kunna ha den effekten?
 • En gammal myt är att mikrovågsugnar förstör näringsinnehållet i maten. Är det sant? Hur förändras näringsinnehållet i jämförelse med att koka, steka eller ugnsbaka maten? Vilken är den optimala tillagningsprocessen för olika födoämnen?
 • En populär diet är den så kallade rawfood-dieten, där ingen mat får tillagas i temperaturer över 42 grader. Finns det vetenskapligt stöd för detta? Finns det mat som näringsmässigt är bättre att äta tillagad än rå?
 • Probiotisk hälsokost påstås vara bra för tarmfloran, men samtidigt ska bakteriekulturen överleva knådning i saltsyra i magsäcken. Fungerar det verkligen att äta exempelvis probiotisk yoghurt eller probiotiska tabletter?
 • Undersök olika miljöers pH-värden, och hur det påverkar vilken växtlighet och/eller vilket djurliv som finns.
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:37 Redigerad: 15 sep 2021 17:37

Biologi: 

 • Om, och i sådant fall hur, påverkar vägsalt den omgivande växtligheten?
 • Läkemedelsrester och annat avfall i vatten är en evig källa till inspiration:
  • Vad finns i vanligt avloppsvatten, och hur mycket? Vad klarar reningsverken inte av att rena bort?
  • Hormonbaserade preventivmedel leder ofta till att syntetiskt östrogen och progresteron hamnar i avloppsvattnet. Vad händer med det? Kan det påverka exempelvis hur växter i närheten av utloppsstationer växer?
  • Kan antibiotikarester i dricksvatten leda till en ökad antibiotikaresistens?
 • Kan fimpars innehåll påverka växtlighet?
 • Stämmer det gamla påståendet att "om du kissar på en plats i naturen kommer det att växa brännässlor där nästa år"? Finns det någon grund till detta påstående?
 • I många länder är det tradition att bära munskydd då en är sjuk. Är det ett effektivt sätt att minska risken för smittspridning?
 • Skyddar toalettlocket mot stänk när man spolar i toaletten?
 • Många personer kokar inombords när folk nyser i handen, eftersom man vet att de tar i en massa saker efteråt, men är det verkligen ett hygieniskt problem? Hur mycket bakterier överförs egentligen från handen till det personen tar i? Gör det någon skillnad om man torkar av handen med en näsduk efteråt? Hur stor?
 • Vad gör enzymet Taq polymeras värmetåligt jämfört med normalt polymeras, jämför med andra värmetåliga enzym, finns några gemensamma egenskaper?
 • Hur fungerar elektroporering?
 • Blandning av biologi och kemi: Är flytande tvål eller hård tvål mer effektiv vid handtvätt?
 • Blandning av biologi och teknik: Hur mycket miljöpåverkan har olika tyger? Hur kan miljöpåverkan från de värsta materialen minskas?
 • Hur mycket frukt går till spillo varje år på grund av att fruktträd som växer på privat mark (exempelvis en trädgård med ett äppelträd) inte tas omhand? Skulle detta svinn kunna minskas på något genomförbart sätt?
 • Finns det vetenskapligt stöd för att begränsa barns skärmtid? Gäller det även för vuxna, eller endast för barn?
 • Psykologi: Varför faller vissa personer så lätt för konspirationsteorier? Varför är vissa konspirationsteorier, såsom att jorden är platt, så framgångsrika? Vad har de personer som ofta faller för konspirationsteorier, respektive de mest framgångsrika konspirationsteorierna gemensamt?
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:38 Redigerad: 15 sep 2021 17:38

Teknik och programmering: 

 • Hur fungerar reseplanerare?
 • Vilket är det ultimata sättet för parkskötare att besöka alla parker i en stad?
 • Hur fungerar mobila bankIDn? Hur säker är tekniken, vilka kryphål finns och vad har gjorts för att täppa till dessa? Hur kan modern arkitektur och stadsplanering förändras för att få in mer växtlighet i en stad?
 • Ett problem som drabbar många odlare och lantbrukare har är minskningen av antalet vildbin. Ett sätt att underlätta för bina är att ha en stor variation av blommor, men att blanda olika grödor på samma fält är inte helt enkelt med dagens odlingsmetoder. Vilka andra sätt finns det att bidra till en mångkultur av blommor? Går det exempelvis att odla blommor i dikeskanter? Kan en ha en tillfällig konstruktion som erbjuder olika sorters blommor under exempelvis pollineringssäsongen?
 • Hur mycket miljöpåverkan har olika tyger? Hur kan miljöpåverkan från de värsta materialen minskas?
 • Blandning av biologi, teknik och kemi: Hur ska framtidens närproducerade mat odlas? Skulle det gå att bygga en konstruktion som med minimal arbetsinsats kan odla exempelvis bladgrönsaker eller rotfrukter? Hur platseffektiv kan en sådan konstruktion bli? Går det att bygga på höjden? Är det ens önskvärt?
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:38

Språk: 

 • Vad är framgångsfaktorer för att lära sig ett nytt språk i skolan?
 • Vilka aspekter av de svenska språket är problematiska för nyanlända? Hur kan man förebygga dessa i språkundervisningen?
 • Hur har språket(ex. stavning) i svenska tidningar förändrats jämfört med 100 år sedan?
 • Vad finns det för ungdomsspråk idag och hur används ungdomsspråket på sociala medier?
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:39 Redigerad: Igår 18:07

Samhällskunskap och politik: 

 • Undersök hur en biståndsorganisation, exempelvis Läkare utan gränser, Röda korset, eller UNHCR, arbetar i ett visst konfliktdrabbat område? Vad används pengarna till och vilken effekt har det?
 • Studera något partis valbudskap inför valet 2018 ex. Moderaterna, Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Vilka frågor och budskap fokuserade partiet på och hur mottogs det av väljarna?
 • Vilket genomslag har alternativa medier haft i valrörelsen 2018 och hur påverkade dessa opinionen och valrörelsen?
 • Sverige har ett proportionellt valsystem. Vad hade istället ett majoritetsvalsystem haft för effekter på det svenska valsystemet?
 • Turkiet är ett av länderna som har visat intresse för att bli medlem i EU. På vilka punkter uppfyller Turkiet EU:s krav för medlemskap och på vilka gör de inte det?
 • Undersök en separatiströrelse i ex. Katalonien, Nordirland, Skottland, Tibet, Baskien eller Kina. Hur ser de politiska möjligheterna ut för separatisterna? Vilka medel använder de i sin kamp och vad har detta fått för effekter?
 • Välj ett av de länder som hade mycket protester under den arabiska våren, exempelvis Egypten eller Libanon, och undersök hur protesterna började och varför, hur situationen utvecklades, och vilka konsekvenser de fick.
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:39

Historia: 

 • Vilka argument fanns och hur såg debatten ut inför införandet av den kvinnliga rösträtten i Sverige 1921?
 • Hur har Gustav Vasa skildrats och lyfts fram i historien? Vilken roll spelade Gustav Vasa i den svenska självständigheten?
 • Varför emigrerade svenskar till Amerika under 1800-talet, vilka skäl och motiv fanns bland emigranterna? Hur förändrades livet för personerna som flyttade? Hur påverkades de anhöriga som inte emigrerade?
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:40

Religionskunskap: 

 • Vilka svårigheter finns att utöva andra religioner i Sverige exempelvis islam?
 • Av vilka anledningar söker sig människor till nyreligiösa rörelser?
 • Hur behandlas människor som lämnat en sekt?
 • Jämför hur Jesus skildras i Bibeln, Koranen, respektive de judiska heliga skrifterna.
Smutstvätt 18850 – Moderator
Postad: 15 sep 2021 17:40 Redigerad: 2 jan 11:15

Ekonomi: 

 • Studera ett land som brukar anses vara fattigt. Hur väl uppfyller landet kriterier för fattigdom? Vad finns för förklaringar till landets fattigdom utifrån olika modeller?
 • Hur hanterar unga vuxna (ex. 18-19 år) sin privatekonomi? Hur ser de på budgetering och sparande? Kan göras som en intervjustudie med elever på skolan
 • Hur mycket får barn i veckopeng/månadspeng? Finns det en korrelation med vårdnadshavarnas/föräldrarnas inkomst? Hur påverkar veckopeng/månadspeng hur barn ser på pengar och ekonomi?
 • Studera ett antal program av tv-programmet Lyxfällan. Hur skildrar programmet personer som hamnat i ekonomiska svårigheter?
 • Hur fungerar en statsbudget och hur ser arbetet ut med att ta fram en statsbudget?
 • Jämför regeringens stadsbudget med en skuggbudget framlagd av ett oppositionsparti. Vilka skillnader och likheter finns i satsningarna? Går budgetarna ihop och håller sig inom budgettaket?

Juridik:

 • Ibland påstås det från partiers håll att invandring och brottslighet hör ihop. Finns det sanning i det påståendet? Begår invandrare brott i högre grad än infödda svenskar? Om det finns skillnader, vilka typer av brott är vanligare/ovanligare, och varför? 
 • Jämför brottsligheten i ett land med generellt högre straff för ett visst brott och ett land med lägre straff för samma brott. Vilka skillnader finns? Går dessa skillnader att koppla till straffnivåerna? Kan man utifrån studien säga något om huruvida högre straff leder till minskad brottslighet?
 • Vilka framgångsfaktorer finns för att minska gängbrottslighet?
 • I Danmark kan brott i vissa fall ge dubbelt så långt straff om brottet kan kopplas till gängkriminalitet. Hur fungerar en sådan lag i praktiken? Fungerar den, eller är det svårt att bevisa att ett specifikt fall är kopplat till gängkriminalitet?

Om ni vill diskutera nya ämnesförslag, har vi en diskussionstråd här

Tråden är låst för fler inlägg

Close