0 svar
37 visningar
zeinab12 42
Postad: 5 jan 2021

Analys

Hej kan ni rätta en kort text om Somalia.  Jag har också svarat på frågorna till texten. Kan rätta det också?

 

 

Konsekvenser   Vilka konsekvenser har konflikten fått och får den för de inblandade? Finns det konsekvenser som drabbat omvärlden, intilliggande länder, vilka är i så fall dessa? Hur påverkas människorna som bor där, vad har de fått uppleva, vilka konsekvenser har konflikten fått för individer och samhällen i stort? Vad innebär det för människor att drabbas utav krig och konflikter? Vad har konflikten betytt politiskt, vilka förändringar har skett inom de olika aktörernas territorium? Tänk på att konsekvenser kan både vara positiva och negativa.

Konsekvenser

År 1960 blev Somalia ett självständigt land. Kort där efter tog Siad Barre makten över Somalia. Klanderna Siad Barre och Al- Shabaab var inblandade i konflikten i Somalia. Al- Shabaab ville ta makten över Somalia. De slog med vapen vem som skulle ta över Somalia.  Det var konflikt i den södra delen. De kämpar mot regeringen. Regeringen får stöd ifrån USA, Etiopien, Kenya och flera andra länder. Under tiden har många människor flytt ifrån Somalia till Sverige och England. Även Etiopien och Kenya har fått ta emot många flyktingar och beskyller varandra för att blanda sig in i politiken i Somalia

 

Åtgärder/resultat Vad har gjorts och av vem för att lösa konflikten, förklara och berätta? Har olika aktörer lyckats olika bra, berätta hur? Vad har omvärlden gjort för att hjälpa, finns det exempel att lyfta? Har konflikten varit på väg att lösas vid något skede, berätta om det i så fall? Hur har FN agerat, vad har deras roll varit, vad har de gjort bra respektive dåligt? Vad anser du att man bör ha gjort och göra för att lösa konflikten?

 

Åtgärder/resultat

Regering får avgörande stöd ifrån USA, Etiopien, Kenya och EU. Tyvärr på grund av den stora korruptionen i landet är det svårt att få ut hjälpen till folket. Det har gjorts stora försök under årens lopp att lösa konflikten med magert resultat. I ett demokratiskt land bör partierna inte vara grundade på etnicitet (klaner) eller religion. Den ska grunda sig på hur människor vill att samhället ska utveckla sig. Skriv mer om vad som gjorts för att lösa konflikten.

Svara Avbryt
Close