Noawoh 122
Postad: 24 nov 12:03

Analys om brister i Ungerns demokrati

Hej, om ca. en vecka ska en skrivuppgift lämnas in där vi blivit tilldelade ett land med demokratiska problem (i mitt fall Ungern) där vi ska analysera landet och ge 2 förändringar som behövs göras för att landet ska bli mer demokratiskt.

 

Vi kan använda oss av många olika länkar o sidor men kan någon sammanfatta lite om Ungern och problem landet har? Man kan utgå från dessa frågor: 

b) Hur och av vilka styrs landet?
c) Hur går valprocessen till? Vilka brister finns jämfört med i en fullvärdig demokrati?
d) Hur ser korruption och nepotism ut i landet?
e) Hur står det till med mänskliga rättigheter; Tex. medias frihet, yttrandefrihet, situationen för den
politiska oppositionen?
f) Hur fungerar rättsväsendet och rättsstaten; Tex: domstolars styrning, rättssäkerhet, tortyr dödsstraff?
g) Hur ser folkets och omvärldens engagemang ut för att skapa förändringar i landet ut; förekommer
demonstrationer, internetmotstånd, länders och stormakters påtryckningar/inblandning, påtryckningar
från FN, EU, ngo’s (non govermental organizations), andra aktörer?

 

Om nån kan skriva de viktigaste sakerna om landet eller svar på *någon* av frågorna skulle det uppskattas så jag kan komma igång. Tack!

Svara Avbryt
Close