1 svar
44 visningar
PnMh 3
Postad: 16 feb 18:25

Analyser

Hej!

Vad ska man tänka på när man skriver en novell/romananalys? Har svårt att nå upp till en A-nivå och vill veta vad man ska tänka på. Är det välskrivna slutsatser eller utvecklade personanalyser? Har någon  tips på några snygga formuleringar eller tankar när det gäller analyser om ett  samhälle väldigt olikt  från vårt eget?

Anticap 137
Postad: 16 feb 21:12

Att ge tips på hur en analyserar en text är rätt svårt då det finns så otroligt många saker som en kan göra på olika sätt och hur en analys utformar sig beror alltid på texten som analyseras.

Lättast är det oftast att börja en analys från grunden. Vad händer i texten som analyseras? Utan för mycket tolkningar så kan det vara bra att sammanfatta bakgrunden, huvudsakliga händelser och huvudkaraktärer. 

Därefter kan en gå vidare till en tolkning av de olika komponenterna. Beskriv hur författaren av texten skildrar bakgrunden, huvudsakliga händelser och huvudkaraktärer.

Vad har valts som huvudsakliga händelser? Har händelserna någon tydlig koppling?

Hur beskriver författaren karaktärerna? Skildras de på olika sätt? Ur vilket/vems perspektiv berättas texten?

Vilken bakgrund har valts för berättelsen att utspela sig i? Påverkar detta val berättelsen på något sätt?

Med en stadig grund att stå på kan det sedan bli lättare att föra resonemang kring textens innebörd, eventuella metaforer, och val/moraliska budskap som författaren vill representera/reflektera kring/väcka diskussion om. 

Varför agerar karaktärerna som de gör? Har det någon betydelse? Finns det antydan till att författaren vill likna karaktärerna eller deras agerande till något motsvarande alternativt använda dem som metafor? Verkar det finnas något sammanhängande tema mellan berättelsens olika komponenter? Skildras berättelsens klimax på ett sätt som verkar fylla syftet att få läsaren att tänka på något särskilt i berättelsen?

En del ligger ju också i att kunna resonera kring sin analys. Vad talar för dina slutsatser och vad talar mot? Finns det andra sätt att se på det än du har gjort? Att säga exakt vad som gör en bra analys är lite som att säga vad som gör en bra macka; vi kommer ha olika åsikter om pålägg, men en bra start alla kan gå med på är att börja med bröd iallafall. Litteraturanalys bör alltid ha en bra grund att vila på den med.

Har du någon tidigare analys du gjort som du är bekväm med att dela? Kan vara lättare att komma med synpunkter på din struktur och dina formuleringar då! OBS SE TILL ATT ANONYMISERA TEXTEN OM DU HAR SKRIVIT DITT NAMN PÅ DEN INNAN DU DELAR

Svara Avbryt
Close