2 svar
155 visningar
julia00 är nöjd med hjälpen
julia00 18
Postad: 8 okt 2020 15:29

Analysera osmoslaboration

Uppgift:

I denna uppgift ska du analysera ett resultat från en laboration. Klicka på dokumenten nedan för laborationsinstruktionerna som gavs samt det resultat som erhölls. OBS! Du ska alltså inte själv genomföra laborationen utan endast analysera resultatet. Du ska även utföra en metodanalys på experimentet (dvs diskutera metoden och eventuella felkällor). Tänk på att använda dig av relevanta begrepp som du tydligt förklarar och att du motiverar de slutsatser som du presenterar.

 

Materiel:

 En-två potatisar
 Sex glas
 Ljummet vatten, ca 370 C
 Strösocker
 En sked att röra med
 Ett decilitermått
 Ett matskedsmått
 Ett teskedsmått
 En kniv
 En linjal


Utförande:

1. Fyll de sex glasen med ljummet vattnet, 1 dl/glas
2. Skär till 6 lika stora stavar. Var så noggrann du kan. Stavarna ska vara lika stora. Mät
stavarna och skriv ner måtten. Placera stavarna i varsitt glas.
3. I tre av glasen tillsätter du socker. Tillsätt socker tills stavarna flyter. Var noga med att
mäta mängden socker så den blir densamma i varje glas. Rör om ordentligt. I de tre andra glasen ska det bara vara ljummet vatten och en potatisstav i varje glas.

Resultat:

 

Jag ska alltså enbart skriva om resultaten och vad som är bra/fel gällande det, diskutera utförandet samt eventuella felkällor?

I betygskriterierna står det att "Du har med några av de centrala begrepps som behövs för att förklara fenomenen. Du har med en förklaring" samt "Du presenterar slutsatser kring resultatet. Slutsatserna motiveras. Redovisningen har en struktur och det går att följa med i texten.", vad menas med detta? Känns som jag behöver skriva om mer än vad jag tror? Vad menar dom med slutsatser? När jag skriver laborationsrapport kopplar jag ju slutsatserna till resultatet men det är ju inte jag som utfört laben?

noranatur02 25
Postad: 9 okt 2020 15:23

Jag tolkar det som att du ska skriva en formell laborationsrapport som om du själv utförde experimentet. Dvs, abstract, innehållsförteckning, inledning (syfte, metod, materiel osv), resultat, diskussion, felkällor, källförteckning. Du kan fråga lärare om vilken mall er skola följer kring källhänvisning och skrivande, det kan vara ex. Uppsala Universitet eller Lund Universitet. 

Messi74 1
Postad: 6 jun 12:41
noranatur02 skrev:

Jag tolkar det som att du ska skriva en formell laborationsrapport som om du själv utförde experimentet. Dvs, abstract, innehållsförteckning, inledning (syfte, metod, materiel osv), resultat, diskussion, felkällor, källförteckning. Du kan fråga lärare om vilken mall er skola följer kring källhänvisning och skrivande, det kan vara ex. Uppsala Universitet eller Lund Universitet. 

Hej Hur har ni kommit fram?

Svara Avbryt
Close