2 svar
289 visningar
LinnNilsson är nöjd med hjälpen
LinnNilsson 23
Postad: 23 aug 2020 10:55

Analytisk geometri- problem med korsande räta linjer

Uppgiften lyder:

En kvadrat har i ett koordinatsystem hörnen i punkter O = (0, 0), A = (1, 0), B = (1, 1) samt C = (0, 1). Mittpunkten på BC är M. Punkten P på linjen OM binds samman med A. Mittpunkten på sträckan AP är D och mittpunkten på sträckan AB är N. Bestäm koordinaterna för punkten P om M, D och N ligger i rät linje.

Jag tolkar då uppgiften såhär:

Jag räknade ut formlerna för två av de räta linjerna (y=2x) och (y=-x+1.5)

Jag vet dock inte hur jag ska fortsätta. Det finns 3 skärningspunkter mellan linjerna, varav 2 är okända.

Jag testade att skriva punkten D med hjälp av sträckan PA. Jag använde mig av att D i mitten av sträckan PA är i både x-led och y-led mitt emellan deras koordinater.

(  xp-12 , yp-02  )

Punkten P är på linjen y=2x, isf är:

yp = 2xp

Då blir koordinaten för D (med en mindre okänd):

( xp-12 , 2xp 2)

D ligger linjen y=-x+1.5  Isf:

2xp2 = -xp-12 + 1.5

x2 på båda sidor ger:

2xp= xp-1 + 3

Det blir:

xp= 2

Då måste yp bli:

yp = 2×2

yp = 4

punkten P ligger på (2,4)

Men facit säger (2/3 , 4/3)

Var har jag missat /3? (Jag kom på mycket själv när jag skrev ner hur jag tänkte här XP )

SaintVenant 3759
Postad: 23 aug 2020 11:16 Redigerad: 23 aug 2020 11:27
LinnNilsson skrev:

Jag testade att skriva punkten D med hjälp av sträckan PA. Jag använde mig av att D i mitten av sträckan PA är i både x-led och y-led mitt emellan deras koordinater.

(  xp-12 , yp-02  )

Detta kan inte stämma när D ligger till höger om P och därför har högre x-värde. Tänk också på att ditt svar skulle vara (2,4) men din bild är skalenlig, du borde redan veta att det svaret är orimligt. Du ser hur nära punkten (0.5,1) som P är.

I övrigt har du tänkt helt rätt och ritat en väldigt bra figur.

Edit: Glömde ge ett tips. Denna kvot:

1-xp2\frac{1-x_{p}}{2} 

Det beskriver avståndet mellan punkten A och D eller punkten P och D i x-led. Hur kan du använda detta?

LinnNilsson 23
Postad: 23 aug 2020 19:42

Jag insåg att jag gjort fel i första steget då jag bestämde koordinaten för D. Jag måste lägga till eller ta bort hälften (som jag räknad ut förut), från en koordinat. Y jämför jag dock med en koordinat som är 0, så jag behöver inte ta minus.

(xp +1-xp2 ,  yp2)

Med samma uträkning som innan får jag då:

-------------------------------------------------------------

Punkten P är på linjen y=2x, isf ä

yp= 2xp

Då blir koordinaten för D :

( xp+ 1-xp2 ,  2xp2 )

D ligger på linjen y=-x + 1.5 Isf:

2xp2  =  - ( xp+ 1-xp2) + 1.5

2xp2=  -  xp- 1-xp2 + 1.5

*2 på båda sidor om = ger:

2xp=  - 2 xp- 1 + xp + 3

3xp = 2xp = 23

yp= 2(23)yp=43

Svar: ( 23, 43 )

Vilket stämmer enligt facit!

Svara Avbryt
Close