3 svar
44 visningar
Eli123be 94
Postad: 8 dec 2018

andraderivata

ax^2+bx+c?

vad visar de olika bokstäverna a, b och c?

Konstanter. Om du vill veta hur de tre konstanterna påverkar en anragradsfunktion f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c kan du läsa här.

Om f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c så är förstaderivatan f'(x)=2ax+bf'(x)=2ax+b och andraderivatan f''(x)=2af''(x)=2a, för att anknyta till din rubrik.

Eli123be 94
Postad: 8 dec 2018

men förstår mig inte på wikipedia hehe

Iridiumjon 315
Postad: 8 dec 2018

a och b är koefficienter, c är en konstant. Uttrycket skulle kunna se ut såhär om värdena på a,b, och c är t.ex. 5:

5x2+5x+5

Svara Avbryt
Close