1 svar
30 visningar
makot 8
Postad: 13 okt 2020

Andragradspolynom och graf

Hej! Jag har fastnat på följande uppgift:

Konstruera ett andragradspolynom som antar sitt minsta värde -5 då x=1. 

Jag tror egentligen att jag har fått ut rätt svar, men är osäker på hur jag ska redovisa det. Jag använde mig av f(x)=(x+a)+b vilket med mina värden skulle bli f(x)=(x-1)^2-5 vilket i sin tur blir f(x)=x^2-2x-4. Tänker jag rätt? Hur ska jag redovisa detta på rätt sätt? Jag har kontrollerat i en värdetabell och då blir det rätt, men är som sagt tveksom över hur jag skall motivera användandet av f(x)=(x+a)+b.

TuananhNguyen 134
Postad: 13 okt 2020 Redigerad: 13 okt 2020

Hej!

Intressant fråga!

Hemligheten ligger, som nämnt i f(x) =(x+a)2 + b

Viktigt att att förstå här är att konstanterna a och b har en viss inverkan var kurvan befinner sig. I detta fallet så bestämmer a konstanten var andragradskurvan ska befinna sig i x-led. Medans b-konstanten bestämmer i y-led.

Enklast att förstå detta är med exempel,

Om vi betrakta följande exempel f(x) = x2

Här är konstanterna a och b, 0. Alltså ingen förflyttning varken i x-led eller y-led. Notera f(0) = 0 och att symmetrilinjen ligger vid x=0.

Vi tar ett annat exempel f(x) =(x+1)2

Här ser vi att a = 1 och b = 0. Vi har en kurva som är förflyttad till vänster om Y-Axeln, ty f(-1) = 0.Notera att symmetrilinjen ligger vid x = -1. 

Vi tar samma exempel men lägger till ett värde för b = 3, alltså f(x) = (x+1)2+3.
Här har vi lagt till förflyttning kurvan i y-led 3 enheter uppåt. Notera att f(-1) = 3 och har sitt minimivärde där.

Jag hoppas att detta kanske ge en insikt till varför man kan utgå från från f(x) = (x+a)2+b. Viktigt här är att förstå vad a och b konstanterna gör med andragradskurvan. Enklast för att förstå detta om rita upp grafen i exempelvis geogebra.

Svara Avbryt
Close