18 svar
107 visningar
danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 10 jan 2018 15:13

Ang installtionsteknik

Ett bostadsrum ligger i ett hörn i översta planet i ett trevåningshus med FTX -system.Rummet har en fasad mot norr och en fasad mot öster .därutöver gränsar rummet invändigt  i alla riktningar mot rum som har temperaturen +20 C.Följande data gäller

 

 

 

 

 

beräkna värmeeffekten till radiatorerna under de två fönstren.Antag att radiatorernas värmeeeffekter fördelas proportionellt mot fönstrens areor .       

 

Hoppas nån kan svara på det

Teraeagle Online 19727 – Moderator
Postad: 10 jan 2018 23:59

Hur har du försökt själv? Det är större chans att få hjälp när man visar hur man själv har tänkt och var man har kört fast. /Moderator

Regel 6.2
”Försök alltid att lösa uppgiften själv innan du postar en tråd. I inlägget ska din tankegång och lösningsmetod formuleras, försök vara så specifik som du bara kan.”

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 15:33

mannen det är halvfixT

Guggle 1364
Postad: 29 jan 2018 15:43 Redigerad: 29 jan 2018 15:46

Hej Daniel,

Om du kallar värmeeffekten från radiator 1 P1 P_1 och värmeeffekten från radiator 2 P2 P_2 så ska de vara proportionella mot fönstrens areor. Om arean av det första fönstret är A1 A_1 och arean av det andra fönstret är A2 A_2 gäller alltså

P1P2=A1A2 \frac{P_1}{P_2}=\frac{A_1}{A_2}

Den sammanlagt tillförda effekten P1+P2=Ptotal P_1+P_2=P_{total}

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 16:11

P(totalt)= P (tak)+P ( fönster)+P(vägg)

p(totalt)= 132,84+135,3+92,25=360,39 maximalt förbrukad effekt

P (fönster 1) =1,1 W/(mc)* 2m^2*41k=90,2

P(fönster 2)= 1,1 W/(mc)* 1m^2 *41 k= 45,1

det står att man skall beräkna värmeeffekten till radiatorerna under de två fönstern.Antag att radiatorernas värmeeffekter fördelas proprtionellt mot fönstrens areor

jag förstår inte riktig är det rätt 360,39%90,2=.            360,39%45,1=.     Eller kan du vissa hur man gör

Guggle 1364
Postad: 29 jan 2018 16:35 Redigerad: 29 jan 2018 16:36
danielstrong skrev :

P(totalt)= P (tak)+P ( fönster)+P(vägg)

p(totalt)= 132,84+135,3+92,25=360,39 maximalt förbrukad effekt

P (fönster 1) =1,1 W/(mc)* 2m^2*41k=90,2

P(fönster 2)= 1,1 W/(mc)* 1m^2 *41 k= 45,1

det står att man skall beräkna värmeeffekten till radiatorerna under de två fönstern.Antag att radiatorernas värmeeffekter fördelas proprtionellt mot fönstrens areor

jag förstår inte riktig är det rätt 360,39%90,2=.            360,39%45,1=.     Eller kan du vissa hur man gör

Jag har inte kontrollerat dina beräkningar i övrigt, men om Ptotal=360W P_{total}=360\mathrm{W} och fönsterareorna förhåller sig som 2:1 så ska också effekterna från radiatorerna göra det.

 Alltså ska du lösa ekvationssystemet

P1+P2=360W P_1+P_2=360\mathrm{W}

P1P2=A1A2=2 \frac{P_1}{P_2}=\frac{A_1}{A_2}=2

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 17:12

Ja det stämmer P totalt är 360W och fönsterareorna är 2:1 mitt svar blev oxå 2 och då är det värmeeffekter fördelas?

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 17:16

Guggle jag hade ett sista uppgift om värmeeffekt som jag skulle gärna räkna med dig?skall jag skicka i en ny tråd?    

Guggle 1364
Postad: 29 jan 2018 17:16 Redigerad: 29 jan 2018 17:17

Om P1=240W P_1=240\mathrm{W} och P2=120W P_2=120\mathrm{W} så är

240W120W=2 \frac{240\mathrm{W}}{120\mathrm{W}}=2

240W+120W=360W 240\mathrm{W}+120\mathrm{W}=360\mathrm{W}

240W förhåller sig till 120W som 2 förhåller sig till 1.

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 17:28

Nu förstår jag inte var kommer 240W och 120W ifrån? Menar du P (totalt) men det är 360 W

eller P(fönster 1) är 90,2

P( fönster) är 45,1

Guggle 1364
Postad: 29 jan 2018 17:38
danielstrong skrev :

Nu förstår jag inte var kommer 240W och 120W ifrån? Menar du P (totalt) men det är 360 W

Du säger att du ska tillföra 360W värme genom två radiatorer. Hur ska du fördela 360W på de två radiatorerna? Enligt uppgiften ska de fördelas 2:1. Alltså 240W + 120W.

Vad som läcker ut genom fönstren är oväsentligt när det gäller fördelningen mellan radiatorerna. Den tillförda energin ska fördelas proportionellt mot fönsterytorna (2m² resp 1m²).

Smaragdalena Online 73384 – Lärare
Postad: 29 jan 2018 17:59

Jag låste just din andra tråd om samma fråga. Här är min sista post därifrån, som förklarar precis hur du skall göra för att lösa den här frågan:

Kalla effekten hos elementet under det lilla fönstret för x. Effekten för elementet under det stora fönstret skall vara dubbelt så stor. Hur skriver du detta?

Summan av de båda effekterna skall vara 360 (W). Skriv detta som en ekvation och lös den!

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 18:41

Förstår fortfarande inte 360W om vi skall fördela 2:1 240w+120W

men 360 % 2 blir 180 och 360 % 1 ?

Smaragdalena Online 73384 – Lärare
Postad: 29 jan 2018 19:02

Kan du lösa ekvationen x + 2x = 360?

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 19:27

Ja jag få till 240W

Smaragdalena Online 73384 – Lärare
Postad: 29 jan 2018 19:52

Är det x som blir 240?

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 20:33

Jag menar svaret är X=120 på den ekvation

Smaragdalena Online 73384 – Lärare
Postad: 29 jan 2018 20:47

Ja. Hur stor effekt har då det lilla elementet? Det stora?

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 29 jan 2018 22:33

Den lilla har 120 W och den stora har 240W

Svara Avbryt
Close