6 svar
59 visningar
charlie2016 är nöjd med hjälpen!
charlie2016 421
Postad: 25 dec 2018

Ang material ingår i Cementklinkermineralen

Hej 

En av följande material ingår som del i cementklinkermineralen?

1-Gips CaSo^4 . 2H^2O

2-Bränd kalk CaO

3-koppar Cu

4-kalciumhydroxid Ca(OH)^2

5-kalksten CaCO^3

vi att det hydrauliska bindemedlet Cement tillverkas av kalksten som huvudråvara tillsammans med lera materialen finmalas och bränns i högtemperatur  för att sedan kylas ner till formen av kulor eller små klumpar som kallas Cementklinker.

Cementklinker malas sedan tillsammans med gips för att erhålla Cementi reaktion mot vatten blir Cementpasta

så jag undrar svart på min fråga är Gips CaSo^4 . 2H^2O:Jag undrar om det är rätt

tack 

Nej, det gfinns inget gips i cementklinker - då skulle man inte behöva tillsätta gips efteråt, om det är som du skriver.

Har du läst vad som står på uppslagsordet cementklinker på Wikipedia?

charlie2016 421
Postad: 25 dec 2018

Ja det är helt korrekt det är kalksten eller alternativt 5. Tack

charlie2016 421
Postad: 26 dec 2018

Det stämmer,tack

Alexandra1234 15
Postad: 9 jan 2019

Bränt kalk ingår visst. 

Rätta svar: 1,2,3 

Alexandra1234 15
Postad: 9 jan 2019

Bränt kalk ingår visst. 

Rätta svar: 1,2,3 

frågan lyder: vilka är rätt 

charlie2016 421
Postad: 9 jan 2019

Tack rätt svar är kalksten CaCo3

det är bara en som är rätt svar

Svara Avbryt
Close