1 svar
36 visningar
danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 14 jan 2018 23:51

Ang värmeeffekten till radiatorerna

jag räknade en likadan uppgift.Det finns en uppgift till som jag skulle tränna ytterligare.hoppas det finns nån som kan hjälpa mig

1-ett bostadsrum ligger i ett hörn i översta planet i ett trevåningshus med FTX-system.Rummet har en fasad mot norr och en fasad mot öster.Därutöver gränsar rummet invändigt i alla riktningar mot rum som har temperatur +20 C.Följande data gäller

-Rummet är 5,0 m djup och 3 m brett.Takhöjden är 2,4 m

-Rummet har ett fönster om 2 m^2 och ett fönster om 1 m^2,dvs ett fönster i var och en av de ytterväggarna.

-Takets värmegenomgångskoefficient U Tak  är 0,15 W/ (m^2 C).

-Ytterväggarnas värmegenomgångskoefficient U vägg är 0,20 W/( m^2 C).

-Fönstrens värmegenomgångskoefficient U fönster är 1,1 W/ (m^2 C).

-Rummets temperatur är 20 C.

-Tilluftens temperatur är ca 20 C.

Aktuell dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) är -21 C.

-Förenkla uppgiften genom att inte ta hänsyn till uteluft som läcker in genom klimatskalet.

danielstrong 321 – Avstängd
Postad: 15 jan 2018 00:00
danielstrong skrev :

jag räknade en likadan uppgift.Det finns en uppgift till som jag skulle tränna ytterligare.hoppas det finns nån som kan hjälpa mig

1-ett bostadsrum ligger i ett hörn i översta planet i ett trevåningshus med FTX-sysnitem.Rummet har en fasad mot norr och en fasad mot öster.Därutöver gränsar rummet invändigt i alla riktningar mot rum som har temperatur +20 C.Följande data gäller

-Rummet är 5,0 m djup och 3 m brett.Takhöjden är 2,4 m

-Rummet har ett fönster om 2 m^2 och ett fönster om 1 m^2,dvs ett fönster i var och en av de ytterväggarna.

-Takets värmegenomgångskoefficient U Tak  är 0,15 W/ (m^2 C).

-Ytterväggarnas värmegenomgångskoefficient U vägg är 0,20 W/( m^2 C).

-Fönstrens värmegenomgångskoefficient U fönster är 1,1 W/ (m^2 C).

-Rummets temperatur är 20 C.

-Tilluftens temperatur är ca 20 C.

Aktuell dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) är -21 C.

-Förenkla uppgiften genom att inte ta hänsyn till uteluft som läcker in genom klimatskalet.

Svara Avbryt
Close