7 svar
456 visningar
Eugenol 44
Postad: 10 maj 2022 12:09

Angående ammoniak

Hur kan man förklara att ammoniak är en svag bas men trots det starkt frätande?

Jag förstår att de flesta ammoniakmolekyler inte protolyseras utan finns kvar som NH3-molekyler i vatten. 

Zockimon 384
Postad: 10 maj 2022 13:09

pH under 2 och över 11,5 anses vara frätande. 
Ammoniak löser sig mycket väl i vatten. 

Vad är pKs/pKB och hur påverkas pH värdet av koncentrationen?


Eugenol 44
Postad: 10 maj 2022 14:19

I min kemibok står det följande:

"Men ammoniak är en relativt svag bas. De flesta ammoniakmolekylerna protolyseras inte utan finns som NH3-molekyler i vatten."

Menar du att det står fel i boken?

 

pH är väl dessutom bara ett värde på hur basiskt (eller sur) en lösning är. pH-värdet säger väl ingenting om hur stark en bas (eller syra) är (?). 

Zockimon 384
Postad: 10 maj 2022 15:08

pH värdet i vatten är en mått för hur sur eller basisk lösningen av en substans i vatten är. 

Den brukar vara mellan 0 och 14. Vatten är neutral och har pH 7.  Vid värde under 7 sägs lösningen vara sur och vid pH över 7 är den basisk. 


När man löser en syre så kan den reagerar med vatten och ger en H+ till vattnet. 

 

a) Ändringen av pH värdet beror på hur mycket syre eller bas man löser i vattnet. 
Desto mer man sätter in desto större är ändringen av pH-värdet. 

b) Sedan beror den också på hur "stark" en syra eller bas är. Starka syror som exempelvis saltsyra HCl dissocierar helt och alla HCl molekyler ger sit H+ till vattnet. 

Svaga syror vill inte ger sitt proton till vattnet och "brottas" med vattnet om det. Som resultat ger bara en del av denna syremolekyler sitt proton till vattnet och resten är kvar som neutral molekyl (exempelvis ättiksyre). 

En lösning av en svag syra är därför vid samma koncentration mindre sur än den av en stark syra. 

Men, genom att öka koncentrationen i vattnet kan även lösningen av en "svag syra" blir frätande sur. 

Samma gäller för ammoniak som bas. Den är en mer svag bas och därför (precis som boken säger) tar de mesta ammoniak-molekyler inte emot ett H+ och finns i vatten som neutral NH3

Därför: Om man löser tillräckligt mycket av en svag syra eller bas i vattnet, så kan lösningen ändå blir frätande. 

 

Ammoniak löser sig bra i vatten och koncentrationen kan blir mycket hög.

 

Frågan till dig: Hur hög är pH-värdet av en koncentrerad ammoniak-lösning?Eugenol 44
Postad: 10 maj 2022 18:30

Så resonemanget "om man löser tillräckligt" innebär att alla svaga syror och baser kan bli frätande bara man uppnår en tillräckligt hög koncentration av vätejoner/hydroxidjoner i lösningen? I boken lät det som att det var någonting speciellt med just ammoniak, d.v.s. att den är en svag men men samtidigt starkt frätande. 

 

Ju fler ammoniakmolekyler som tar upp en vätejon desto fler hydroxidjoner bildas det av vattnet, eller? I en koncentrerad lösning bör då alltså pH-värdet vara relativt högt. pKb-värdet för ammoniak är 4,74, vilket innebär att pKa-värdet för ammoniumjonen är 9,21. Jag antar att pH-värdet är över 9,21.

Om pH-värdet är högre än Pka-värdet så dominerar väl basformen och vice versa. Stämmer det?

Eugenol 44
Postad: 10 maj 2022 19:11

"Ju fler ammoniakmolekyler som tar upp en vätejon desto fler hydroxidjoner bildas det av vattnet, eller?"

 

En fråga angående det jag skrev: Det kanske är fel resonerat av mig eftersom man antar att koncentrationen vatten inte ändras när en syra löses upp eller när en bas tar upp vätejoner.  Stämmer det?

Zockimon 384
Postad: 10 maj 2022 20:26

koncentrerat ammoniak lösning har pH omkring 12 och är därmed farligt frätande, speciellt för ögonen

(Obs, om man får en bas i ögonen är det farligare än en syra eftersom det gör inte ont som en syra och vi bli ofte inte medveten om det och skadan kan utvecklas... Så bra att vara extra försiktigt med koncentrerade baser)

 

Ja, många svaga blir stark tillsammans! :) 

(Och självklart, många starka är ännu starkare)

Smaragdalena 79252 – Lärare
Postad: 10 maj 2022 20:28
Eugenol skrev:

"Ju fler ammoniakmolekyler som tar upp en vätejon desto fler hydroxidjoner bildas det av vattnet, eller?"

 

En fråga angående det jag skrev: Det kanske är fel resonerat av mig eftersom man antar att koncentrationen vatten inte ändras när en syra löses upp eller när en bas tar upp vätejoner.  Stämmer det?

Koncentrationen av vatten i rent vatten är ungefär 55 mol/dm3. Konc ammoniak är 14 mol/dm3 om jag minns rätt. Förmodligen ändras koncentrationen av vatten litegrann om man löser upp så mycket ammoniak i det.

Svara Avbryt
Close