21 svar
61 visningar
Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021

Ankaret

Lotta ska dra upp ett ankare av järn ur vattnet. När hon drar med kraften 470 Newton lyfts ankaret med konstant hastighet mot utan. Hur mycket väger ankaret?


Vad är felet i uträkningen?

Vad är det du gör för att beräkna lyftkraften? Jag förstår inte.

Du verkar inte ha med järnets densitet någonstans, det borde du ha.

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

jag räknar med vattnets lyftkraft + Lottas lyftkraft

vattnets lyftkraft är 

pgv=F lyftkraft för vatten

jag utgår från vattnets denisitet. Varför ska jag använda järnets denistet

Hur räknar du ut vilken volym du skall använda i formeln pgv=F ?

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

Jag fick svaret 48kg vilket är fel enligt facit. Vill veta vad för fel jag gör

Hur gjorde du för att ta fram vilken volym ankaret har?

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

Jag räknade med hjälp av formeln F(lyftkraft för ankaret)= 787kg/m3 * V * 9.82 =470N 

Enligt uppgiften är Lottas drag kraft 470N vilket är detsamma som F(lyftkraft ankaret)=470N

P är densiteten för järn som är 787kg/m3

V är volymen för ankaret som också är okänt. 

Vi vill beräkna V. Jag löser ut V och får det till att bli 0.061m3 . 

m/v=p 

p*v=m 

denstiteten för järn är 787kg/m3

Volymen för järnet är 0.061m3

P*V =48kg 

men svaret är inte rätt

Eftersom ankaret lyfts med konstant hastighet är nettokraften på ankaret 0, d v s tyngdkraften = lyftkraften från vattnet + Lottas kraft, alltså  mankareg = FLotta + ρvatten\rho_{vatten}.v.g, och mankare = v.ρankare\rho_{ankare}. Är du med hit?

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021


Ja hittills är jag med. Men i uträkningen blir det helt fel.

Smaragdalena Online 51422 – Moderator
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021

Vad sysslar du med nu?  Förresten, jag vill ändra lite, det är bättre att sätta in att v=(mankare/ρ\rhoankare) istället, eftersom det är mankare vi vill ha fram. Då har vi ekvationen mg = FLotta+ρ\rhovatten.(m/ρ\rhoankare).g istället, där jag skrev m i stället för mankare, eftersom vi bara har en massa. Kan du lösa ut m ur den ekvationen? 

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

Jag kan inte se vad du har skrivit med telefonen. Min lösning blir helt fel trots att jag räknar med 

470N + p(järn)*V(vatten)*9.82=mg 

m kan skrivas som m/v=p

alltså V(vatten)*P(järn)=m (järn) 

jag skriver om det så här 

470+787*V*9.82=V*787*9.82 

men uträkningen blir helt fel

Nu har jag rättat till min LaTeX, hoppas jag, så läs inlägget igen!

Ditt sätt att räkna hade fungerat om vi hade vetat ankarets volym  (= vattnets volym) från början, men du har fortfarande inte förklarat hur du har fått fram vattnets/ankarets volym. Du kan räkna ut att ankarets volym är m/ρ\rhoankare men du vet inte vattnets volym (förutom att den är lika stor som ankarets volym).

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021

Jag förstår inte riktigt vad det är jag ska räkna ut.. Jag hänger med att det undanträngda vattnet motsvarar volymen för ankaret, och att massan av det undanträngda vattnet är lika stor som massan av ankaret..  Vilka steg behöver ha utföra för att kunna beräkna svaret? Vad bör jag förstå för att kunna besvara frågan

 

Jag får en negativ volym .... 

Du behöver räkna ut ankarets/vattnets volym. Det gör du genom v = mankare /ρ\rhoankare. Sätt in det i din beräkning, så tror jag att det kommer att bli rätt.

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021

Vad är felet?

Läs igenom den här tråden, jag har redan förklarat det minst tre gånger. För att få fram ankarets/vattnets volym måste du beräkna ankarets massa delat med ankarets densitet (d v s densiteten för järn).

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

Men jag måste ju först kunna beräkna massan och volymen för att sen kunna dividera massan med densiteten... Och det har jag inte än lyckats beräkna

Nej, varför försöker du inte följa de råd du får?

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021

Hur ska jag kunna räkna ut massan av ankaret? 
hur räknar jag ut volymen av ankaret?

Katarina149skrev:
Hur ska jag kunna räkna ut massan av ankaret? 
hur räknar jag ut volymen av ankaret?

Det förklarade jag för nästan 2 timmar sedan:

Smaragdalena skrev:

Vad sysslar du med nu?  Förresten, jag vill ändra lite, det är bättre att sätta in att v=(mankare/ρ\rhoankare) istället, eftersom det är mankare vi vill ha fram. Då har vi ekvationen mg = FLotta+ρ\rhovatten.(m/ρ\rhoankare).g istället, där jag skrev m i stället för mankare, eftersom vi bara har en massa. Kan du lösa ut m ur den ekvationen? 

Kan du lösa ut m ur den ekvationen?

Katarina149 854
Postad: 19 jan 2021 Redigerad: 19 jan 2021

mg=F+ P*(m/p)*g 

mg=470+1000(m/787)*9.82

Jag får ett negativt svar på m

 

Jag gör som du skrev men det blir ändå fel 

Edit :

Jag gör ett nytt försök men får ett negativt värde på volymen..? 

Laguna 13366
Postad: 20 jan 2021

Ta en titt på järns densitet. Järn är tyngre än vatten.

Svara Avbryt
Close