4 svar
177 visningar
RisPris 398
Postad: 16 okt 2021 08:46

Anledning till varför exoterma reaktioner är mer stabila?

Jag förstår inte rikitigt det här, varför skulle exoterma reaktioner generelt är mer stabila jämnförelse med endoterma. Ge mig någon hint hur jag kan tänka. 

Teraeagle 18755 – Moderator
Postad: 16 okt 2021 09:49

Vad menar du med stabil reaktion?

mag1 7650
Postad: 16 okt 2021 17:06

Menar du kanske att produkterna efter en exoterm reaktion kan vara mer stabila än de som bildas under en endoterm reaktion?

RisPris 398
Postad: 17 okt 2021 01:40
mag1 skrev:

Menar du kanske att produkterna efter en exoterm reaktion kan vara mer stabila än de som bildas under en endoterm reaktion?

ah exakt

 
Teraeagle 18755 – Moderator
Postad: 17 okt 2021 10:48 Redigerad: 17 okt 2021 10:50

För att en reaktion ska ske spontant måste den leda till en sänkning av Gibbs fria energi.

ΔG=ΔH-TΔS\Delta G = \Delta H-T\Delta S

Om reaktionen är exoterm bidrar det till att sänka Gibbs-energin. Om reaktionen dessutom leder till en ökning av entropin så är reaktionen alltid spontan.

Om reaktionen istället är endoterm så bidrar det till att öka Gibbs-energin. I så fall måste temperaturen vara väldigt hög eller entropiökningen väldigt stor för att reaktionen ska kunna ske spontant. En endoterm reaktion innebär alltså att en större andel potentiella sådana reaktioner kan ske spontant.

Exoterma reaktioner frigör dessutom värme vilket gör att de skapar sin egen aktiveringsenergi och ”eldar på” sig själva. Om man tänder eld på ett papper med en tändsticka så frigör pappret värme när det brinner. Det gör att mer av pappret kan börja brinna. Om detta var en endoterm reaktion skulle man behöva stå med tändstickan mot pappret hela tiden.

Svara Avbryt
Close