4 svar
93 visningar
zupermallan 3 – Fd. Medlem
Postad: 26 okt 2021 12:10

Antaganden/hjälp inför redovisning

Hej! Jag ska redovisa uppgiften nedan men har svårt att förstå hur jag ska göra detta. Genom att läsa uppgiften ser jag ju att Isabelles regel inte funkar eftersom alla elever inte har ett syskon och vissa kan ha fler syskon som är födda olika årstider. Hans regel funkar men i vissa sällsynta fall kan det hända att ingen i klassen är född på t.ex vintern och då blir det tre grupper istället för fyra.

"Eleverna i Isabelle och Hans klasser ska delas upp i fyra grupper var (de behöver inte
vara lika stora). Isabelle vill dela eleverna i sin klass enligt följande regel: eleverna som
har ett syskon fött på vintern (december-februari) tillhör grupp 1, eleverna med ett
syskon fött på våren (mars-maj) tillhör grupp 2, osv... Hans har en egen regel:
eleverna som är födda på vintern ska vara i grupp 1, de som är födda på våren ska
vara i grupp 2, osv... Kommer gruppindelningen fungera i båda klasserna? Förklara
och visualisera varför eller varför inte."

Kan någon hjälpa mig att presentera en lösning? Tack!

SaintVenant 3880
Postad: 26 okt 2021 14:29 Redigerad: 26 okt 2021 14:29

Jag skulle nog säga att båda gruppindelningar är dåliga helt enkelt på grund av att födelsedatum inte är likformigt fördelat. Statistiskt sett är det ojämnt fördelat i varje skolklass av olika anledningar. 

Sedan är din kritik angående huruvida någon har ett syskon eller ej samt om denne har flera syskon högst relevant. 

Hur du ska "visualisera" vet jag ej. Jag förstår inte riktigt vad som efterfrågas där, tyvärr. Då behöver du nog mest veta själv vad som brukar efterfrågas vid denna typ av uppgifter. Var kommer uppgiften från? Vem har ställt den och i vilket sammanhang?

zupermallan 3 – Fd. Medlem
Postad: 26 okt 2021 14:40
Ebola skrev:

Jag skulle nog säga att båda gruppindelningar är dåliga helt enkelt på grund av att födelsedatum inte är likformigt fördelat. Statistiskt sett är det ojämnt fördelat i varje skolklass av olika anledningar. 

Sedan är din kritik angående huruvida någon har ett syskon eller ej samt om denne har flera syskon högst relevant. 

Hur du ska "visualisera" vet jag ej. Jag förstår inte riktigt vad som efterfrågas där, tyvärr. Då behöver du nog mest veta själv vad som brukar efterfrågas vid denna typ av uppgifter. Var kommer uppgiften från? Vem har ställt den och i vilket sammanhang?

Jo, precis att uppdelningarna inte är lämpliga är jag med på (dock står det ju att det inte behöver vara lika många elever i varje grupp, men att det ska vara 4 grupper. ) Jag pluggar till lågstadielärare och uppgiften är att öva på att ha genomgång/redovisning i matematik genom att redovisa sina lösningar inför resten av klassen. De vill att man tydligt visualiserar sina uträkningar och att man använder olika representationsformer. 

Typ så här antar jag, men vet inte om jag missar något?:

 

Antagande 1

24 elever totalt

7 elever på vintern

7 elever på våren

5 elever på sommaren

5 elever på hösten


4 grupper, regeln funkar

 

Antagande 2

27 elever totalt

9 elever på vintern

7 elever på våren

8 elever på sommaren

3 elever på hösten


4 grupper, regeln funkar


Antagande 3

20 elever totalt

4 elever på vintern

8 elever på våren

8 elever på sommaren

0 elever på hösten


3 grupper, regeln funkar ej

SaintVenant 3880
Postad: 26 okt 2021 15:00

Då får du nog vara utförlig i dina antaganden kring vad gruppindelningen har för syfte. Det är nämligen enligt min uppfattning aldrig så att 9 elever i en grupp och 2 elever i en annan är önskvärt. Därmed blir olikformigheten i statistisk fördelning av födelsedatum högst relevant att ta upp. 

Du har nu antagit att det är okej med tre grupper som bara har 1 elev men en grupp med 24 elever. Detta därför att det enda kriterium du använder är "Formas fyra grupper?". Detta tycker jag inte alls är tillräckligt. 

Ett bra verktyg att använda i sammanhanget är Venndiagram, vet du vad det är?

zupermallan 3 – Fd. Medlem
Postad: 26 okt 2021 16:18
Ebola skrev:

Då får du nog vara utförlig i dina antaganden kring vad gruppindelningen har för syfte. Det är nämligen enligt min uppfattning aldrig så att 9 elever i en grupp och 2 elever i en annan är önskvärt. Därmed blir olikformigheten i statistisk fördelning av födelsedatum högst relevant att ta upp. 

Du har nu antagit att det är okej med tre grupper som bara har 1 elev men en grupp med 24 elever. Detta därför att det enda kriterium du använder är "Formas fyra grupper?". Detta tycker jag inte alls är tillräckligt. 

Ett bra verktyg att använda i sammanhanget är Venndiagram, vet du vad det är?

Men det är ju inte jag som bestämt kriterierna, det är vad som står i uppgiften. Kan självklart påpeka att det är orimligt med så olika antal i varje grupp, men jag uppfattar inte att det är vad de letar efter i just detta fall.

Vet inte riktigt hur ett Venndiagram skulle vara relevant? Ingen grupp kommer ju att överlappa varandra. 

Svara Avbryt
Close