5 svar
60 visningar
ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ 689
Postad: 9 feb 2023 13:58

Antibiotikans framtid

Hej! Vad är det som görs för att minska antibiotikaresistensen och hur ser antibiotikans framtid ut, och kommer det en ny antibiotika?

mag1 9163
Postad: 9 feb 2023 14:24

Börja med att beskriva hur långt du kommit, så blir det enklare att hjälpa dig vidare. Om du inte kommit igång riktigt ännu, var/hur har du sökt information?

ashe_ 689
Postad: 9 feb 2023 16:16
mag1 skrev:

Börja med att beskriva hur långt du kommit, så blir det enklare att hjälpa dig vidare. Om du inte kommit igång riktigt ännu, var/hur har du sökt information?

   Jag vet att man försöker att minska antibiotika användningen genom bättre smittskydd, hygien och skötsel och vaccinering. Överanvändningen av antibiotika har lett till att bakterier har blivit resistenta mot detta läkemedel, vilket betyder att de har utvecklats och förändrats för att överleva antibiotikan. Det finns även multiresistenta bakterier, vilket betyder att ett flertal bakterier är immuna mot flera olika typer av antibiotika. Problemet med resistens är att ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare växer antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner komplexare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar höga kostnader för sjukvården samt stort lidande. Den moderna sjukvården är beroende av effektiva antibiotika vid b.l.a. cancerbehandling, transplantationer samt operationer eftersom de innebär en växande infektionsrisk. På grund av detta är det vitalt att antibiotika används effektivt och rationellt; bara när det verkligen behövs och på korrekt sätt.

mag1 9163
Postad: 9 feb 2023 21:11

Bra sammanfattning.

En minskad/begränsad antibiotikaanvändning minskar även risken för att bakterierna utvecklar antibiotikaresistens. Det gäller både för antibiotikaanvändningen till patienter, men även till djur inom veterinärmedicinen och jordbruket.

De flesta former av antibiotika som vi känner till idag kommer ifrån naturen, där en art utvecklat antibiotika för att förbättra sina överlevnads- och spridningschanser, genom att kemiskt kunna förgifta och ta död på andra organismer. Det är på detta vis svampar/bakterier bildar antibiotika, för att i sin tur klara sig bättre.

Då och då dyker det upp nya varianter av antibiotika, men det sker inte så ofta längre. Att forska fram ämnen går det med, men det sker inte så effektivt. Det sker inte heller så tillräckligt mycket för att ökar antalet antibiotikatyper, när samtidigt resistens utvecklas mot de typer som vi använder idag.

Glöm inte bort individernas ansvar kring detta. Man kan handla kött från hållbar djuruppfödning med låg antibiotikaanvändning, se till att följa läkares ordinationer när man själv får antibiotika samt göra sig av med gamla läkemedel på ett korrekt sätt (inte spola ner i toalettstolen).

ashe_ 689
Postad: 10 feb 2023 07:36
Teraeagle skrev:

Glöm inte bort individernas ansvar kring detta. Man kan handla kött från hållbar djuruppfödning med låg antibiotikaanvändning, se till att följa läkares ordinationer när man själv får antibiotika samt göra sig av med gamla läkemedel på ett korrekt sätt (inte spola ner i toalettstolen).

Det ska jag göra. 

Tack för hjälpen Mag1 och Teraegle, ha en trevlig helg!

Svara Avbryt
Close