9 svar
39 visningar
Lina345 är nöjd med hjälpen
Lina345 148
Postad: 1 feb 20:02 Redigerad: 1 feb 20:02

Antikens&Medeltidens litteratur

Hej, jag går svenska 1 och vi ska ha ett prov om medeltidens samt antikens litteratur. Vi fick instruderingsfrågor och undrar hur man på bästa sätt kan lista ut om texten är från antiken/medeltiden samt vilka stildrag finns det, vad är specifikt för antiken och vad för medeltiden. 

 

1a) Studera Text 1 (se nedan). Vilken epok tillhör den här texten? Svara kortfattat och ge 1-4  exempel som stödjer din slutsats!

1b) Studera Text 1 igen. Ge ett exempel på ett stående epitet i texten!

 


Text 1: 

Men när, på väg mot varandra, de kommit på handgemängs avstånd

tog den lysande Hektor först till orda och sade:
”Jag tänker inte fly för dig längre, ättling av Peleus,
så som jag nu har flytt tre varv kring Priamos' stora,
härliga stad, och inte haft mod att stanna och hålla
stånd mot ditt angrepp. Nu bjuder mitt hjärta mig att stå fast och
möta dig - för att antingen dräpas själv, eller dräpa
dig. Låt oss vädja till gudarna, våra yttersta vittnen,
de som övervakar att fördrag respekteras:
jag ämnar inte förgå mig emot dig på något skamligt
sätt om Zeus förunnar mig att beröva dig livet.
Nej, så snart jag tagit din härliga rustning, Akhilleus,
skall akhajerna få ditt lik. Och du gör detsamma!”

På detta svarade jag att epoken är Antiken. Stående epitet finns, epitetet var den lysande Hektor. Texten handlar om grekiska gudar t ex zeus och Akhilleus vilket var typsikt för deras epos. Denna text handlar även om bråk/hämd vilket också var typiskt för deras epok.

 

 

Text 2

2a) Läs text 2 här nedanför. I vilken epok hör den här texten hemma? Använd relevanta begrepp och diskutera med hjälp av exempel vilken epok texten är hämtad från. Använd begreppen strof och versrad när du refererar till olika delar i texten, om du inte väljer att citera. 


2b) Vilka teman behandlar texten enligt din tolkning? Ge exempel och citat från texten som underbygger din tolkning. 


Text 2: 

 


Hårt mig trycker vinterns tid
vintern med dess långa natt.
Den min glädje fäst sig vid
observerar inte att
ens betryck kan nå ett slut,
om lyckan är god, och den lyckan tas ut
att älskande får älskande möte som förut.

Liksom kärlek följs av ve,
följer kärlek plågans topp.
Därför ger mitt lidande
mig ett obegränsat hopp.
Kära, vänd min plågas tid
och låt efter sorgen lyckan få ta vid.
Mitt hjärta rymmer klagan men hopp därbredvid.

Dyra härskarinna, säg,
varför hatar du mig så?
Jag var slaven vid din väg.
Gud är vittne däruppå,
att du all min dyrkan fått,
intill den tid då i rikaste mått
jag lönades med ont men mindes allt gott. 

Svar:

Epoken är medeltiden. strof 3 versrad 1"dyra härskarinna", inom riddarkulturen upphöjde man kvinnor då de var värda att älska. strof 2 versrad 5 och 6, rim var ganska populärt på medeltiden. Strof 2 versrad 2 visar oss att människan plågar av kärleken, trubadurerna skrev om hopplös/olycklig kärlek då de inte kunde gifta sig med vem de ville under medeltiden utan det valde föräldrarna. Jag tror att temat är hopplös eller olycklig kärlek då hen säger "mitt hjärta rymmer klagan med hopp därbredvid"- hen har fortfarande hopp på kärlken trots klagan men även olycklig kärlek.

ii_noor06 731
Postad: 1 feb 20:15
Lina345 skrev:

Epoken är medeltiden. strof 3 versrad 1"dyra härskarinna", inom riddarkulturen upphöjde man kvinnor då de var värda att älska. strof 2 versrad 5 och 6, rim var ganska populärt på medeltiden. Strof 2 versrad 2 visar oss att människan plågar av kärleken, trubadurerna skrev om hopplös/olycklig kärlek då de inte kunde gifta sig med vem de ville under medeltiden utan det valde föräldrarna. Jag tror att temat är hopplös eller olycklig kärlek då hen säger "mitt hjärta rymmer klagan med hopp därbredvid"- hen har fortfarande hopp på kärlken trots klagan men även olycklig kärlek.

Tänker du ska satsa här på stor bokstav efter punk. 

Lina345 148
Postad: 1 feb 20:18
ii_noor06 skrev:
Lina345 skrev:

Epoken är medeltiden. strof 3 versrad 1"dyra härskarinna", inom riddarkulturen upphöjde man kvinnor då de var värda att älska. strof 2 versrad 5 och 6, rim var ganska populärt på medeltiden. Strof 2 versrad 2 visar oss att människan plågar av kärleken, trubadurerna skrev om hopplös/olycklig kärlek då de inte kunde gifta sig med vem de ville under medeltiden utan det valde föräldrarna. Jag tror att temat är hopplös eller olycklig kärlek då hen säger "mitt hjärta rymmer klagan med hopp därbredvid"- hen har fortfarande hopp på kärlken trots klagan men även olycklig kärlek.

Tänker du ska satsa här på stor bokstav efter punk. 

Förstår det men skrev av snabbt från mitt anteckningsblock. Behöver hjälp med om jag kan skriva något mer och stildrag från medeltiden samt antiken

ii_noor06 731
Postad: 1 feb 20:21

Känner du igen alla ord. Tänker det finns skillnader på ord o så. Eller? Kolla på hur båda texterna är skrivna. Vad är skillnaden mellan de?

Lina345 148
Postad: 1 feb 20:24
ii_noor06 skrev:

Känner du igen alla ord. Tänker det finns skillnader på ord o så. Eller? Kolla på hur båda texterna är skrivna. Vad är skillnaden mellan de?

Hmmm det jag kan märka rakt av är att på första texten så handlar det om krig samt hämd, den andra texten handlar om poesi och kärlek.

Lina345 148
Postad: 1 feb 20:25
ii_noor06 skrev:

Känner du igen alla ord. Tänker det finns skillnader på ord o så. Eller? Kolla på hur båda texterna är skrivna. Vad är skillnaden mellan de?

Även att i text 1 så pratar man om "gudarna", medan i text 2 talas det om en gud. I medeltiden så var kyrkan i centrum och då tänker jag att man kan koppla texten med medeltiden ännu mer då de bara hade 1 gud i medeltiden tillskillnaden från antiken där de hade flera gudar.

ii_noor06 731
Postad: 1 feb 21:05

 

Även att i text 1 så pratar man om "gudarna", medan i text 2 talas det om en gud. I medeltiden så var kyrkan i centrum och då tänker jag att man kan koppla texten med medeltiden ännu mer då de bara hade 1 gud i medeltiden tillskillnaden från antiken där de hade flera gudar.

Du har rätt bra jobbat!

Lina345 148
Postad: 1 feb 21:36
ii_noor06 skrev:

 

Även att i text 1 så pratar man om "gudarna", medan i text 2 talas det om en gud. I medeltiden så var kyrkan i centrum och då tänker jag att man kan koppla texten med medeltiden ännu mer då de bara hade 1 gud i medeltiden tillskillnaden från antiken där de hade flera gudar.

Du har rätt bra jobbat!

Tack, tack för tipset om att kolla ord för ord men undrar om du har flera sådana kloka tips om hur man kan dra slutsats om en text är från antiken elleer medeltiden

ii_noor06 731
Postad: 1 feb 22:11

Kolla gärna vad texten handlar om t.ex att i text ett står det om  Zeus och Akhilleus. Hoppas du förstår.

Lina345 148
Postad: 1 feb 22:13
ii_noor06 skrev:

Kolla gärna vad texten handlar om t.ex att i text ett står det om  Zeus och Akhilleus. Hoppas du förstår.

Tack så mycket:)

Svara Avbryt
Close