Naturaretyvärr1 374
Postad: 11 okt 14:24 Redigerad: 11 okt 15:12

apa metoden hur källhanvisar man om det finns flera personer som skrivit en text?

Hejhej!

Håller på med en inlämning och är lite osäker på det här med källhänvisning. Enligt APA metoden hur källhanvisar man om det finns flera personer som skrivit en text?

 

Exempel från löpande text: “Enligt läroboken Arena 123 (Karlsson, 2014) så handlar konservatismen om att bevara den rådande samhällsordningen.”


Exempel från referenslistan: “Karlsson, L. (2014). Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. (2. uppl.) Malmö: Gleerup.”

 

Men hur gör man om det finns tre författare till ett arbete. Ska använda mig av denna källan. Men som man kan se så är det flera som skrivit arbetet. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:841562/FULLTEXT01.pdf

För tre eller fler författare så skriver man i löpande text det första författarnamnet följt av "et al.", dvs (Albinsson et al., årtal).

I referenslistan skriver man ut alla namnen så här: Albinsson, G., Arnesson, K. & Jogmark, M. (Årtal).


Fram till 2019 så skrev man ut alla tre namnen i löpande text första gången man refererade till källan och använde därefter "et al." om man hänvisade till samma källa igen, men så är det alltså inte längre. Om du vill vara på säkra sidan så är det alltid bra att prata med just din lärare om hur hen vill att du gör.

Naturaretyvärr1 374
Postad: 11 okt 15:16

Tack! :)

Svara Avbryt
Close