3 svar
56 visningar
Lisa14500 är nöjd med hjälpen!
Lisa14500 1339
Postad: 15 nov 2020

Är detta korrekt?

Förklara begreppet metabolsim. 

 

metabolism : handlar om cellens ämnesomsättning och de processer där energin utvinns ur maten . Den mat som vi äter kan innehålla allt från kolhydrater, proteiner till lipider.  Maten bryts ned i vår matspjälkningssystem. Energin ATP som vi människor är i behov av för att vår kropp ska kunna fungera utvinns i 3 processer varav 2 av dessa är aeroba processer (kräver syre). Med hjälp av dessa processer bildas ATP som kroppen använder. Begreppet metabolism går att delas in i 2 olika begrepp, nämligen  Katabolism och Anabolism. Cellandningen är ett exempel på en katabol reaktion. Vilket beror på att molekyler bryts ner för att kunna utvinna energi i form av ATP.  Ett annat exempel på en katabol reaktion är när vi lägger maten i munnen, maten delas så småningom i mindre bitar och när vi sväljer så bryts maten ner och de näringsämnen som finns kommer sedan att tas upp av blodet för att transporteras vidare till cellerna. Den energin kan cellerna använda för att till exempel bygga nya molekyler som till exempel proteiner, kolhydrater och annat. En anabol reaktion handlar om att bygga upp molekyler, ett exempel på detta är då kroppen bygger upp aminosyror och lipider.

matsC 149
Postad: 16 nov 2020

Förebyggande källkritik: jag är inte biolog eller fysiolog utan bara allmänbildad pensionär.

Metabolism är inte bara cellens ämnesomsättning utan hela organismens - precis som du sen beskriver.

Kroppen bygger inte upp aminosyror ( den bilda många av dem ur andra om det behövs) utan proteiner av aminosyror.

Lisa14500 1339
Postad: 16 nov 2020

ska jag istället skriva att proteiner byggs tillsammans till aminosyror?

SvanteR 2256
Postad: 18 nov 2020

Det ser bra ut men några detaljer:

  1. Man brukar säga fetter, inte lipider
  2. Du skulle kunna berätta i vilka processer ATP bildas
  3. Du måste förklara begreppen katabolism och anabolism. Det är bra att du ger exempel, men börja med att berätta vad de betyder direkt efter att du nämner dem för första gången.
Svara Avbryt
Close