Korra 3295
Postad: 28 jan 20:24 Redigerad: 28 jan 20:24

Är du utbildad, tänker du kritiskt?

Ni som anser er själva vara utbildade och kritiska tänkare. Hur mycket sanning tror ni ligger i detta som sägs här på videon? 

VIDEO (youtube)

Ebola Online 2338
Postad: 4 jul 15:05 Redigerad: 4 jul 15:05

Frågan: Går alltid att bli mer utbildad och vara mer effektiv i sitt kritiska tänkande. 

Videon: Alan Watts filosofiska kåserier kring ett deterministiskt universum skulle jag kalla särdeles utdaterade. Likaså bör de i min mening varit ointressanta när de myntades då de liknar någon form av egoistiskt cirkelresonemang. Det är nämligen så att ingen har överblick och insyn i alla variabler samt kan förutse deras slutprodukt. Essentiellt blir fri vilja det tillmäle vi ger vårt famlande i mörkret, så att säga. Det är hursomhelst den delen av Buddistiska filosofier jag har svårast för.

När det kommer till Carlin och hans frustrerade politiska agitation må understrykas vikten av det dåtida klimatet i förenta staterna. Det går inte att överföra 1:1 till nutidens Sverige och bör inte diskuteras under ett sådant antagande. Detta åsido är allt han säger mer eller mindre sant under de förutsättningar han lägger fram. Speciellt eftersom det är upp till individen själv att identifiera med den "you" han pratar om eller inte. Var bara medveten om att det han egentligen pratar om är vad "de" vill och genom att belysa det försöker han agitera lyssnaren till en tänkandets revolution.

Svara Avbryt
Close