1 svar
346 visningar
J2020 6
Postad: 10 jul 2020 Redigerad: 10 jul 2020

Är min svar stämmer / Funktionen y = 5 + ax + bx2

Funktionen  y = 5 + ax + bx2  , där a och b är konstanter, är given.

a) För vilket värde på b är funktionens graf en rät linje?     

 

b)För vilka värden på b har funktionen ett nollställe? (Ditt svar kan givetvis innehålla konstanten a.)    


Skriv /infoga din lösning mellan linjerna!

a.

b=0

y=0*x2+ax+5 blir y=ax+5

 

b.

y=5+ax+bx2

y=bx2+ax+5

y=0

bx2/b+ax/b+5/b

x2+ax/5+5/b

x=-9/2b ± √(9/2b)2-5/b

d=0

(a/2b)2-5/b=0

a2/4b2-5/b=0

a2/4b2=5/b

a2/4b=5

a2=20b

b=a2/20

Låste tråden. Fortsätt i din första tråd. Det står i Pluggakutens regler att man bara får ha en tråd om varje fråga - detta är för att undvika onödigt dubbelarbete för oss som svarar. /Smaragdalena, moderator

Yngve 18379 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 10 jul 2020 Redigerad: 10 jul 2020

En tråd per fråga.

Du har redan en tråd med denna fråga. Fortsätt där.

Tråden är låst för fler inlägg

Close