5 svar
39 visningar
Nichrome 1328
Postad: 17 maj 10:55

Är reaktionen exoterm eller endoterm?

Fe+2 + Cu Cu+2 + Fe

kan man säga att den här reaktionen är exoterm pga att den liknar reaktionen för en galvanisk cell? Om inte, hur kan man avgöra om en sådan reaktion är exoterm eller endoterm?

Den här reaktionen skulle inte ske spontant - koppar är ädlare än järn, så det är baklänges-reaktionen som är spontan. Reaktionen som du har skrivit den är endoterm. För att den skall ske måste men tillföra energi, exempelvis i form av elektricitet. Det är en elektrolys du har skrivit, inte en galvanisk cell.

Nichrome 1328
Postad: 17 maj 11:25
Smaragdalena skrev:

Den här reaktionen skulle inte ske spontant - koppar är ädlare än järn, så det är baklänges-reaktionen som är spontan. Reaktionen som du har skrivit den är endoterm. För att den skall ske måste men tillföra energi, exempelvis i form av elektricitet. Det är en elektrolys du har skrivit, inte en galvanisk cell.

så för att reaktionen ska vara exoterm den som är ädlare ska vara i jonform? 

För att den här typen av reaktioner skall vara spontana, ja. Men det finns endoterma reaktioner som ändå är spontana, t e x is som smälter. Det kan ske när reaktionen leder till att entropin (= oordningen) ökar.

Nichrome 1328
Postad: 30 maj 09:38
Smaragdalena skrev:

För att den här typen av reaktioner skall vara spontana, ja. Men det finns endoterma reaktioner som ändå är spontana, t e x is som smälter. Det kan ske när reaktionen leder till att entropin (= oordningen) ökar.

Jag har lärt mig att den ädlare metallen i en galvanisk cell är i den positiva polen. Kan man säga något liknande om elektrolys? Är det tvärtom då med tanke på att elektrolys är motsatsen till en galvanisk cell, är den mindre ädla metallen pluspol? För att nu tvingas den att ta upp elektroner så elektronerna vandrar från den negativa polen till den positiva efter att den ädla metallen har oxiderats. 

I en elektolys tvingar man en reaktion att gå åt andra hållet, så ja, man kopplar den ädlaste metallen till katoden. I elektolyten rör sig de positiva jonerna mot den negativa katoden (det är därför de kallas katjoner) och de negativa jonerna dras mot anoden (det är därför de kallas anjoner). I den elektriska ledingen går strömmen från plus till minus och elektronerna tvärtom.

Svara Avbryt
Close