3 svar
37 visningar
hallelujah 14
Postad: 13 aug 12:16 Redigerad: 13 aug 12:16

Är variabler storhetsbeteckningar?

"Den grekiska bokstaven delta framför en storhetsbeteckning innebär en förändring."

Är variabler ett annat ord för storhetsbeteckning? Är variabler en beteckning? Vad är en beteckning? Jag vet att "storhet" motsvarar en vikt, längd osv. Kan storhetsbeteckningar isåfall motsvara annat också än bara variabler?

Teraeagle 19362 – Moderator
Postad: 13 aug 12:31 Redigerad: 13 aug 12:35

En storhet är något som måste beskrivas både med mätetal och enhet. Längd är ett exempel. Om jag säger till dig att "snöret är 65 långt" så vet du inte hur långt snöret är. Samma sak om jag säger "snöret är centimeter långt". Däremot vet du hur långt det är om jag säger "snöret är 65 centimeter långt", för då har jag tagit med både mätetal och enhet. Andra exempel på storheter är massa, volym och temperatur.

En variabel kan vara en storhet, men det kan också vara ett vanligt tal. 

"Storhetsbeteckning" är den symbol som man använder för att beskriva en storhet, t.ex. använder man ofta "T" för temperatur och "V" för volym. Om man skriver ΔT innebär det då förändring i temperatur.

hallelujah 14
Postad: 13 aug 12:44

Tack! 

Du skrev att en variabel kan vara en storhet men också ett vanligt tal. Kan inte "T" (temperatur) som är en storhetsbeteckning också vara ett vanligt tal? När du skrev dessa två i separata paragrafer uppfattade jag detta som att variabler (x y z) och temperatur/volymer (t, v) skiljer sig åt. 

Teraeagle 19362 – Moderator
Postad: 13 aug 13:57 Redigerad: 13 aug 14:04

Temperatur är en storhet med både mätetal och enhet. Säger man bara att temperaturen är ”10” vet man inte hur hög den är. Celsius? Fahrenheit? Man kan alltså inte beskriva temperaturen med enbart ett tal.

Däremot kan man använda ”T” som beteckning på en variabel som inte är en storhet. Det är bara det att när man vill beskriva temperatur som en variabel så använder man ofta den bokstaven. Men rent principiellt hade man kunnat använda Z eller vilket annat tecken som helst för att beteckna temperatur. Huvudsaken är att man är tydlig i sin redovisning och skriver t.ex. ”T betecknar temperaturen” eller ”T är ett reellt tal”.

Svara Avbryt
Close