Lär mig 287
Postad: 29 jan 09:07

Arbetsmarknad och identiiet

Hej! Jag håller på med en uppgift om arbetsmarknad och identitiet där vi ska välja tre yrken och där vi ska resonera om våra tre jobb. 

Har ni tips på hur man kan inleda den eller hur man kan skriva och vilka saker man borde inkludera för att få ett A?

Tack på förhand

Välj några yrken som skiljer sig mycket från varandra, exempelvis i arbetstid, utbildningskrav, arbetsuppgifter eller hur mycket kontakt man har med kollegor i arbetet. :)

Lär mig 287
Postad: 29 jan 11:36

har du tips på vilka?

Teraeagle 20050 – Moderator
Postad: 29 jan 20:39 Redigerad: 29 jan 20:43

Ett tips är att ta ett yrke från respektive arbetstagarorganisation - LO, TCO och SACO.

LO är till för yrken som generellt sett inte kräver någon högskoleutbildning och där man normalt sett är en kollektivarbetare, dvs jobbar i ett arbetslag med andra som har samma uppgifter. Exempel kan vara lokalvårdare, undersköterska, elektriker eller byggarbetare.

TCO samordnar personer som normalt är mer att betrakta som tjänstemän. Arbetet kan både ske individuellt eller i ett arbetslag. Utbildningsnivå varierar, men oftast krävs ingen eller en kortare högskoleutbildning (3 år) i denna grupp. Det kan t.ex. handla om poliser, journalister eller sjuksköterskor.

SACO omfattar endast yrken som kräver högskoleutbildning där samtliga är tjänstemän. Arbetet är nästan alltid individuellt och man jobbar i väldigt liten omfattning i ett arbetslag på samma sätt som man gör inom LO eller TCO. Dessutom är SACO, till skillnad från LO, politiskt obundna. LO har traditionellt en koppling till Socialdemokraterna medan tjänstemannaorganisationerna historiskt har haft medlemmar med mer borgerliga åsikter. Exempel på yrkesgrupper inom SACO är läkare, ingenjörer och lärare.

Lär mig 287
Postad: 29 jan 20:41

tack så mycket!

Svara Avbryt
Close