1 svar
106 visningar
Lär mig 334
Postad: 9 sep 2023 11:17 Redigerad: 9 sep 2023 13:03

arbetsterapuet

Hej!!

Jag behöver hjälp med att förstå arbetsterapins filosofiska grundantaganden, veta att den förklaras utifrån tre olika område. Vilket är ontologi, epistemologi samt axiologi, men jag fattar inte hur/varför de är kopplade till varandra. 

Betapred 48
Postad: 14 nov 2023 12:06

Inom arbetsterapin är ontologi kopplad till hur vi förstår människors verklighet och deras upplevelse av meningsfulla aktiviteter. Epistemologin fokuserar på hur terapeuter skaffar kunskap om klienters behov och vilka metoder som är mest effektiva, medan axiologin betonar värderingar som hälsa, välbefinnande och individens rätt till autonomi, tillsammans formar de arbetsterapeutens synsätt och tillvägagångssätt gentemot sina klienter

Svara Avbryt
Close