0 svar
96 visningar
elsassss är nöjd med hjälpen
elsassss 10
Postad: 31 aug 2022 13:53

Argumenterande text med redan valda källor

I takt med att tiden går utvecklas tekniken till ett alltmer avancerat vardagsverktyg som på senare år har haft en avsevärd inverkan på världens samhällen, inte minst inom arbetslivet och studierna. Därutöver introduceras allt fler individer i tidig ålder till användandet av mobiltelefoner som kan jämföras till de äldre generationernas leksaker. Som inte var och är tillåtet under skoltid. Därför borde även mobiltelefoner vara förbjudet under hela skoldagen. 


En mobiltelefon i ett klassrum kan vibrera och låta, och hota arbetsron. Visserligen kan man ha den på ljudlöst eller “stör ej” men vetskapen av att man har en telefon i fickan som har kontakt med alla ens kompisar och familj kommer vara ett distraktionsmoment. Som rektorn Maria Arnvaller beskriver det i Anja Haglunds artikel om mobilförbudet som råder på Igelbodaskolan “Elever gillar mobilförbud i skolan” ( Läraren.se,  29/08/2016) “Mobiltelefoner kan vara svårt att bemästra både för barn och vuxna - det bränner lite i fickan. Det blir en slags hjärntrötthet att fokusera på mobilen hela tiden.” Även om det inte skulle vara alla elever som blir distraherade av en mobil kan det räcka med en eller några som blir det eftersom de kan störa arbetsron som kan påverka hela klassrummet. I Kajsa Nilssons artikel “Oklart hur mobilförbud i skolan ska fungera” (Sveriges Radio, 04/02/2019) redovisar Nilsson för hur mobilförbud både kan vara positivt och negativt på engelska skolan i Jakobsberg. Där läraren Sofia Falk uttrycker sig som “ mycket mindre strider för oss vuxna att ta”. Eftersom det oftast kan bli en konflikt i klassrummet om mobiler vilket också stör arbetsron. 


Med en mobilfri skola, även på raster uppmuntrar det elever till att vara mer sociala, röra på sig och förhindrar kränkningar som förekommer online. Idag förekommer mycket nätmobbning i olika former. Och mycket ut av det kan ske i skolan. Att bli filmad eller fotograferad i kränkande situationer som sedan sprids på nätet uppstår i samband med mobiler. I Haglunds artikel säger läraren Catharina Rapp att mobilförbudet som även gäller på raster har gjort att eleverna är mer aktiva, umgås mer tillsammans och är mer sociala. Samtidigt som kränkningar online reduceras som en bonus. 


På nästan alla skolor idag är tillåtna datorer och teknik en stor del av undervisningen. Man använder olika program för prov och övningar. Och alltså har mycket inflytande över lärandet. I artikeln “Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet” (Göteborgs universitet, 26/09/2017) diskuterar doktoranden för tillämpad IT Thorbjörn Ott sin avhandling där han menar att mobiler inte endast är negativt för undervisningen utan de har en viktig roll som ny teknologi. Å andra sidan är det ändå många elever som utnyttjar denna möjlighet och kopierar befintliga arbeten som finns på nätet. Då använder man inte sin egen förmåga utan går den “lätta vägen”. Vilket resulterar i mindre kunskap och på lång sikt sämre resultat. I och med att lärare också använder urkund som en plagiatkontroll förhindrar det i sin tur elevens möjlighet att uppnå bra/höga resultat trots “fusk”. Därmed är det bättre om eleven från början fokuserar på att lyssna på lektionerna för att lära sig och utgå från rekommenderat material. 

Hej!

 

Jag håller på att skriva en argumenterande text i Svenska 1 och behöver lite hjälp. Jag tycker det är ganska svårt att skriva med redan valda källor eftersom just de här källorna inte var så informativa utan mer korta artiklar. Men vad har ni för synpunkter? Och några förslag på rubrik? 

 

Man kan konstatera att mobilförbud förbättrar skolresultaten. I rapporten “Mobilförbud ledde till bättre resultat” ( Skolvärlden.se, 18/05/2015) skriven av Åsa Larsson redogör man för en förbättring på 6,4 procentenheter av provresultaten och mest effekt hos de lågpresterande eleverna. Även fast det inte är besvarat om det handlar om distraktionen mobilerna utgör, hjälpmedel och fusk eller en trevligare stämning så jämnar det ut skillnader i skolsystemet och blir mer rättvist. 


Sammanfattningsvis skulle en skola med helt förbjudna mobiltelefoner förbättra elevernas upplevelse i helhet. Bättre arbetsro i klassrummet, bättre och mer rättvist resultat, och med högsta sannolikhet mindre mobbning på köpet. Vi lever i en värld där teknik och minst sagt telefoner är en stor del av vardagen, men att inte låta våra ungdomar ta del av telefonerna i skolan är att göra dem en tjänst. För våra ungdomar är vår framtid.

Svara Avbryt
Close