3 svar
31 visningar
Auyl är nöjd med hjälpen
Auyl 20
Postad: 20 feb 03:03

Arkimedes Princip

Hej! Jag arbetar med följande uppgift:

Antag att en tom ballong väger 50 g och att den har diametern 1,5 m när den är heliumfylld. Densiteten för luft är 1,3 kg/m^3, och densiteten för helium är 0,18 kg/m^3. Det finns 165 st ballonger. Beräkna den största lyftkraft som ballongerna kan utöva.

 

Det jag har gjort:

1 Ballongs volym: (4pi0,75^3)/3 = 1,76715 m^3

Luft som trängs undan av en ballong: 1,3 kg/m^3 * 1,76715 m^3 = 2,297 kg
Av samtiga 165 ballonger: 2,297 kg * 165 = 379,05 kg
Lyftkraft: 379,05 * 9,82 = 3722 N

Massan hos 1 ballong: 0,18 kg/m^3 * 1,76715 m^3 + 0,05 kg = 0,368087 kg
Massan hos samtliga 165 ballonger: 0,368087 kg * 165 = 60,734 kg
60,734 * 9,82 = 596,4 N

Total lyftkraft = 3722 - 596,4 = 3125,6 N

Svar: 3125,6 N

Något jag har tänkt fel på eller kan förtydliga? All hjälp uppskattas!

Yngve Online 21133 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 20 feb 08:23 Redigerad: 20 feb 08:27

Jag har inte kontrollräknat, men jag tycker att det ser bra ut.

Ett förtydligande du kan göra är att skriva att luften som trängs undan av en ballong väger 2,297 kg.

För övrigt så är det enda jag vill att du ändrar är att avrunda svaret till 2 värdesiffror.

Auyl 20
Postad: 20 feb 13:42

Okej, så skriva svaret som 3,1 kN då alltså?

Ändrade också till "Luften som trängs undan av en ballong väger"

Ja då ser det bra ut.

Svara Avbryt
Close