8 svar
86 visningar

Årlig elproduktion

Genomsnittlig årlig elproduktion: 481 GWh (1Wh = 3600J)
Fallhöjd (m):173
Vattenflöde (m3/s):240

a) Hur stor är den totalt tillförda effekten till vattenverkets turbiner om all lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.

Anta att kraftverket är i kontinuerlig drift nio månader om året

b) Beräkna kraftverkets verkningsgrad.

—-

a)  Jag förstår inte hur jag ska tänka.  Ska jag använda mig av formeln mgh eller mv2/2 för att beräkna den tillförda energin? 
Vi vet att p*t=E 

481Gwh= 1.7316 × 10^15 J

antal sekunder i nio månader

23668200 Sekunder. 

1.7316*10^15 J * 23668200S=4.09*10^22W 

Detta borde väl vara den tillförda effekten.

Eller? 

B)

p(nyttig)=

 P(nyttig)/P(tillförd)=

(0.5mv^2)/(4.09*10^22W) 

Förstår inte hur jag ska tänka ..

Pelle 142
Postad: 17 feb 10:23

a) Lägesenergin får du använda här. Du vet fallhöjden och kan beräkna hur stor massa som faller (per sekund). Utnyttja att du vet vattnets densitet (vad väger 1 kubikmeter vatten). Du får då tillförd energi per sekund vilket ju är samma sak som tillförd effekt.

b) Drift 9mån per år. Den årliga elproduktionen är den nyttiga energin (dvs den som blir till el). Du kan räkna om den till nyttig effekt mha tiden 9mån. (Alternativt kan du räkna ut total tillför energi på 9 mån i a-uppgiften och direkt jämföra med årliga elproduktionens energi (481 GWh) för verkningsgraden)

Katarina149 2820 – Avstängd
Postad: 17 feb 10:45 Redigerad: 17 feb 10:45

Så långt kommer jag. Sen fastnar jag 

Pelle 142
Postad: 17 feb 11:38

Det du beräknade på första raden är för varje sekund, dvs J/s som är samma som W. Detta är alltså din tillförda effekt, Ptillförd och alltså svaret på a) fast med enheten W (eller J/s).

Din sista formel är fel. Verkningsgraden är ju: η=PnyttigPtillförd. För att beräkna den behöver du Pnyttig.
Den får du om du "omvandlar" energin 481 GWh till effekt, mha tiden 9 månader.

Katarina149 2820 – Avstängd
Postad: 17 feb 11:40 Redigerad: 17 feb 11:40

Är inte svaret i a den nyttiga energin? Hur kan det bli tillförd effekt?

Pelle 142
Postad: 17 feb 13:01

Effekt blir det för att du räknat massa vatten som faller per sekund. Alltså du har tagit mgh för en sekund. Då kan du tänka att du dividerat med tiden 1s redan och får då effekt.
Detta är ju den tillförda effekten, som sedan omvandlas till den nyttiga elektriska effekten genom vattenverkets turbiner som via en generator genererar elektricitet. I den processen finns "förluster".

Katarina149 2820 – Avstängd
Postad: 17 feb 19:52 Redigerad: 17 feb 19:53

Jag testar att lösa uppgiften på nytt.  Se gärna mina uträkningar

Katarina149 skrev:

Jag testar att lösa uppgiften på nytt.  Se gärna mina uträkningar

Jag gör ett nytt försök 

Svara Avbryt
Close