1 svar
125 visningar
Leen22 72 – Fd. Medlem
Postad: 6 jun 2020 10:33

Artikel

Jag kan inte komma fram att fundera omden Artikel
En rasistisk världsbild…..” Skriv ner dina reflektioner ?

En rasistisk världsbild bygger på antagandet att människan kan delas in i olika raser, ungefär som hundar.
Det bygger på en påhittad idé om att människors utseende, vår hudfärg och andra yttre olikheter, skulle bestämma hur begåvade vi är och hur vi beter oss. Utifrån sådana påstådda kopplingar mellan utseende och egenskaper, rangordnas de så kallade människoraserna från mest värd till minst värd. Historiskt sett har den vita eller ariska rasen, enligt en rasistisk ideologi, ansetts vara den högst stående rasen och de andra inte lika mycket värda.
RELATERAT
 Fördomar
 Rasbiologi
 Islamofobi
 Antiziganism
 Antisemitism
 Hatbrott
 Diskriminering
Det kanske mest kända exemplet på hur en rasistisk ideologi har använts i praktiken är när Adolf Hitler styrde Tyskland. Hitler ansåg att den vita rasen skulle styra världen och att det judiska folket var ett hot mot "den vita rasens" överlevnad. Hans lösning var att samla ihop alla judar i läger. Dit skickades också bland annat romer, homosexuella och människor med olika typer av mentala sjukdomar. De som inte mördades på en gång fick arbeta och bo i läger under slavlika förhållanden. ADOLF HITLER OM JUDAR Judarna har alltid varit ett folk med bestämda rasbiologiska kännetecken och aldrig ett religionssamfund, men deras framåtanda kom dem att redan på ett tidigt stadium söka efter ett medel att skingra den mindre angenäma uppmärksamheten mot deras fränder. Vilket medel kunde väl varit ändamålsenligare och samtidigt mera oskyldigt än att fuska in det lånade begreppet "religionssamfund"?
- Mein Kampf, 1925
I Sydafrika bedrev man också en rasistisk politik mellan åren 1948 och 1990. I det så kallade apartheidsystemet hölls människor med olika hudfärger åtskilda i alla delar av samhället, från parkbänkar till sjukhus och skolor. De vita människorna i Sydafrika hade både den ekonomiska och politiska makten i landet, medan människor med annan hudfärg hade lite eller inget inflytande alls i samhället. De hade alltså olika rättigheter.
Den svenska rasismens historia
Även i Sverige har rasismens idéer gjort avtryck. Redan botanikern Carl von Linné delade in människor i fyra olika raser och gav dem olika egenskaper under 1700-talet. Svarta människor beskrevs som "kraftigt byggda, lata, nonchalanta och principlösa" medan vita beskrevs som "kreativa, snabba, artiga, rättvisa och normativa".
Sverige spelade också en roll i den transatlantiska slavhandeln, där människor från Afrika skeppades över till Amerika och tvingades leva som slavar. Bland annat ägde Sverige mellan 1784 och 1878 en ö i Karibien där det levde slavar. De sista människorna som var slavar där friköptes 1847.
Under slutet av 1800-talet växer rasbiologin fram som ett forskningsområde. 1922 öppnas statens institut för rasbiologi i Uppsala. Här bedrev man forskning och försökte förklara människors egenskaper utifrån deras utseenden.
Rasism idag
Idag har man förkastat rasbiologi som en vetenskap. Men i Sverige har det funnits, och finns än idag, flera partier och organisationer som bedriver en rasistisk politik och sprider idéer om att människor är olika utifrån deras utseenden. Till exempel har organisationen Svenska moståndsrörelsen en strikt rasistisk ideologi och tror på den vita rasens överlägsenhet.
Men även andra partier, som t ex Sverigedemokraterna och Skånepartiet har inslag av rasistisk ideologi i sin politik. I fallet med dessa partier används begreppet rasism i en vidare betydelse, dvs en fientlighet mot vissa grupper eller kulturer som innebär att man klumpar ihop och beskriver människor på ett negativt sätt utan att ta hänsyn till individerna. Man brukar ibland benämna detta som kulturrasism.
Ibland pratar man också om främlingsfientlighet, som innebär att man har negativa uppfattningar om personer som upplevs som "främmande". Det hänger många gånger ihop med stereotyper och rasistiska föreställningar om hur vissa människor och grupper är.

LisaG 116
Postad: 6 jun 2020 10:54

Dina reflektioner är i princip vad du tycker om artikeln och om hur rasindelningar sett ut tidigare och hur det ser ut nu.

Vad tänker du på när du läser denna artikel?

Svara Avbryt
Close