SinemYalcin05 82
Postad: 3 sep 2022 14:41

Artmetiska talföljder och summa

Hej, skulle jag kunna få hjälp med fråga 1218

Ture 10046 – Livehjälpare
Postad: 3 sep 2022 14:45

i en aritmetisk talföljd är skillnaden mellan två på varandra följande element konstant

Mellan element 5 och 9 är det 4 steg och skillnaden däremellan är 69-41 = 28

Räcker det som ledtråd?

SinemYalcin05 82
Postad: 3 sep 2022 14:51

Jag tog 28/4 = 7 vilket är fel svar. Vad är felet?

Ture 10046 – Livehjälpare
Postad: 3 sep 2022 14:54

Då har du fått fram att skillnaden mellan två på varandra följande element är 7.

Du vet vad element 5 är (41). Då kan du subtrahera 7 lämpligt antal ggr till dess att du kommer till element 1

Svara Avbryt
Close