7 svar
56 visningar
universiums är nöjd med hjälpen
universiums 61
Postad: 14 sep 17:57 Redigerad: 14 sep 18:54

Återtitrering

Hej! Vi hade en labb idag och jag känner mig lite vilsen på hur jag ska tänka med beräkningarna. Vi hade en tablett Novalucol, på 0.981 gram. Vi tog en sjättedel av den, så 0.164 gram och löste den i 100 ml 0.1 M HCl. Novalucol är en antacid tablett som neutraliserar magsyra, dvs HCl. Vi tog sedan denna 100 ml lösning och gjorde 4 lösningar med 20 ml i varje, som vi titrerade fyra gånger med NaOH. Detta gjorde vi eftersom tabletten inte kommer att ha neutraliserat all magsyra, så genom att titrera med NaOH kan vi lista ut hur mycket den inte kunde neutralisera. Vi fick vårt medelvärde på hur mycket NaOH detta tog till 16.1 ml NaOH. Vårt mål är att ta reda på hur många mol HCl en tablett Novalucol kan neutralisera. Mina reaktionsformler är

Mg(OH)2 + 2 HCl ----> Mg2+ + 2 Cl− + 2 H2O  

CaCO3 + 2 HCl ----> Ca2+ + 2 Cl− + CO2(g) + H2O 

Och HCl + NaOH ---> NaCl + H20  

Där jag börjar tappa bort mig är eftersom vi tog en sjättedel av tabletten, och vi titrerade med 20 ml av HCl lösningen med NaOH när den hela var 100 ml, så dessa måste jag väl anpassa för? Men hur gör jag det? Om jag kanske visar hur jag hade tänkt om jag inte tog detta i åtanke. Jag bifogar en bild på hur jag har gjort. 

Pikkart 865
Postad: 14 sep 23:08

Hejsan,

Om det är antalet mol saltsyra som en tablett kan neutralisera så behöver du inte reaktion (1) och (2). Jag hade dock legat till en reaktion över protolysen av saltsyran, för den behöver du.

Initialt så har du värden som du kan använda dig av för att ta reda på hur många mol saltsyra du har och följdaktligen mängden vätejoner. När du lägger ner novalucol i din saltsyra så kommer en viss mängd av dina vätejoner att neutraliseras. När du titrerar resterande lösning så tar du reda på hur många mol vätejoner som återstår. Från det här så kan du ta reda på hur många mol som din novalucol har neutraliserat (kom ihåg att det är antal mol för 1/6 av tabletten, hur gör du för att ta reda på mol för en tablett)?

universiums 61
Postad: 15 sep 08:29
Pikkart skrev:

Hejsan,

Om det är antalet mol saltsyra som en tablett kan neutralisera så behöver du inte reaktion (1) och (2). Jag hade dock legat till en reaktion över protolysen av saltsyran, för den behöver du.

Initialt så har du värden som du kan använda dig av för att ta reda på hur många mol saltsyra du har och följdaktligen mängden vätejoner. När du lägger ner novalucol i din saltsyra så kommer en viss mängd av dina vätejoner att neutraliseras. När du titrerar resterande lösning så tar du reda på hur många mol vätejoner som återstår. Från det här så kan du ta reda på hur många mol som din novalucol har neutraliserat (kom ihåg att det är antal mol för 1/6 av tabletten, hur gör du för att ta reda på mol för en tablett)?

Hej! Menar du att jag inte behöver visa mina formler för Magnesiumhydroxid och Kalciumkarbonat? Så HCl + H20 ---> Cl-  + H3O+ ? Men du vet jag väl inte mitt molförhållande mellan tablett och HCl? 

Okej så jag tänkte att jag kanske helt enkelt kan multiplicera upp mina resultat med faktorn vi delade dem med så mina mol HCl 0.002 mol x 6 = 0.012 mol HCl. Och sen mitt resultat för NaOH som jag måste ha tillbaka i 100 ml så 0,00161 x 5 = 0.00805 mol NaOH, denna är ekvivalent med HCl så det är 0.00805 mol.

Subtrahera med varandra så 0,012 - 0.00805 = 0.00395 mol. Men så måste jag väl dividera med två eftersom både magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat är 1:2?  Så 0.00395 / 2 = 0.001975 mol HCl neutralisat av tabletten? Har jag tänkt rätt där? 

Pikkart 865
Postad: 15 sep 10:12

Du måste fråga dig följande saker:

  • Vad är det du ska ta reda på? (Måste du veta reaktionsformlerna för neutraliseringen  mha. novalucol?)
  • Hur kommer du dit, vilka samband finns det?
universiums 61
Postad: 16 sep 12:21 Redigerad: 16 sep 12:22
Det jag vill ta reda på är hur många mmol HCl en tablett Novalucol kan binda. Jag gav beräkningarna ett till försök. Värdet jag ska ha erhållit är 12.5 mmol HCl, och nu kom jag ju nära det värdet. Men när jag tänker på reaktionsformlerna

Mg(OH)2 + 2 HCl Mg2+ + 2 Cl− + 2 H2O

Så har jag ju inte tagit molförhållandet är i åtanke. Dvs är jag menad att dividera mitt värde på 11.7 mmol med 2? Men då hamnar jag ju riktigt långt ifrån 

Pikkart 865
Postad: 16 sep 13:09

För att ta reda på hur många mmol HCl en tablett novalucol kan neutralisera, behöver du verkligen ha de två sista reaktionsformlerna jag nämnde där uppe? Jag argumenterar för att du inte behöver dem och att du gör det för komplicerat för dig själv.

1. Initialt så vet du hur A mol vätejoner du har

2. Du lägger ner en tablett novalucol som neutraliserar B mol av dina vätejoner

3. Du titrerar de C mol vätejoner du har kvar i lösningen.

A mol vätejoner = B mol vätejoner + C mol vätejoner

För att förtydliga och kasta om i formeln.

Mol H+ som neutraliseras av din novalucol = Mol H+ från början - Mol H+ från titrering 

universiums 61
Postad: 16 sep 13:35
Jaha! Men då borde väl mitt svar på 11.7 mmol HCl vara korrekt? Det är ju vad jag har gjort, subtraherat min mol H+ från början, vilket var 0.002 mol, med mina mol H+ från titrering vilket var 0.00161 mol. Förutom anpassningarna som behövde göras eftersom en sjättedel av tabletten och en femtedel av lösningen HCl titrerades. 
Pikkart 865
Postad: 16 sep 16:23 Redigerad: 16 sep 18:27

Jag vet faktiskt inte för jag hänger inte med i ditt resonemang/hur du kom fram till ditt svar. Du måste inte ha något 2:1-förhållande för den här labben utan du ska BARA ta reda på hur många mol HCl som novalucol kan neutralisera.

Om du hade 0.01 mol HCl från början och säg att det krävdes 0.00161 mol från titreringen, det måste du multiplicera med 0.00161 med 5 då du tog 20 ml från en 100 ml-lösning. Du hade isåfall 0.001615 mol HCl kvar efter att novalucol hade neutraliserat den x mol av lösningen. 

Svara Avbryt
Close