4 svar
35 visningar
Havsdelfinen0610 3
Postad: 1 nov 19:18

Atmosfärens allmänna cirkulation

Hej! Hur kan man förklara följande kretslopp på ett bra sätt?

mag1 8325
Postad: 1 nov 22:49 Redigerad: 1 nov 22:50

Välkommen till Pluggatukten!

Cirkulationen i atmosfären sker lite olika beroende på vilken breddgraden är vilket illustreras i bilden. Samtliga områden samspelar dock med varandra i ett större sammanhang. Vad står det t.ex. i figurtexten, och i bokens text om detta ämne?

Havsdelfinen0610 3
Postad: 1 nov 23:06

I bildtexten står det att det från ekvatorn till nordpolen finns tre cirkulatinsceller och att dessa förflyttar sig med årstiderna. De förklarar inte riktigt bilden i huvudtexten utan berättar om de olika delarna för sig och inte hur de hänger ihop, och dessutom är jag inte säker på att jag förstår allt, så det jag mest typ vill är att få en helhetsbild så jag sedan kan förstå detaljerna.

mag1 8325
Postad: 1 nov 23:25

Helheten kan beskrivas som att trots att atmosfärens luft rör sig på ett regelbundet sätt, och delas in i de tre cellerna. Luften tillhörande en cell cirkulerar inom cellen, men utbyte av sker även till de andra cellerna.

I samband med jordens rotation fås även en rörelse längs med gränsskiktet mellan cellerna, motsvarande jetströmmarna (som i bilden illustreras med kryssen i cirklarna, motsvarande änden på en pil, d.v.s. strömmen är riktat inåt, in i pappret). De tre cellerna (per halvklot) uppstår även de då jorden roterar.

Och intensiteten i solens uppvärmning av hav och land, skiljer sig mellan årstiderna (precis som säsongerna). Det är m.a.o. inte precis samma breddgrad som värms upp mest/minst, utan det varierar under året, och då luftströmmarna upp/ner i atmosfären drivs av solljusets uppvärmning, förskjuts även cellerna norrut/söderut under året.

Havsdelfinen0610 3
Postad: 1 nov 23:28

Ok, tack så mycket!

Svara Avbryt
Close