3 svar
18 visningar
Maksoud är nöjd med hjälpen!
Maksoud Online 95
Postad: 2 dagar sedan Redigerad: Igår

atomfysik

En beräkning som på ett tankeväckande sätt knyter samman mikro och makrokosmos är följande. En mol(6,02*1023st) väte molekyler intar vid trycket 0,10 MPa och temperaturen 300 kelvin volymen 25 liter. ( Detta är volymen av ett klot med diametern 36 cm, och tryck samt temperatur är "normala" i laboratoriet) 

Vi tänker oss att alla atomerna i denna vätgasmängd placeras tätt intill varandra i en rätt linje .

 

varge väteatom antas vara en kula med diametern 0,10 nm

a) hur lång blir atomraden ? 

 

normal temperatur uppslattar ja till 20 °c  och lufttrycket 101,325 kpa 

ja är väldigt osäker ett tips vore uppskattat

Maksoud Online 95
Postad: Igår

ja tror ja har löst uppgiften men var kommer faktorn 2 ifrån ? om ja tar 2(6,02*1023)*0,10*10-9=1,204*1014m

sen får vi atomrdens längd arad=1,204*10141,496*1011=804,8 

ca 800 gånger avståndet mellan jorden och solen eftersom AE är definerat som medelavbståndet mellan solen och jorden. 

Det är 2 väteatomer i en vätgasmolekyl, så det är 2 mol väteatomer i 1 mol vätgas.

Maksoud Online 95
Postad: Igår

Justa, det tänkte ja inte på, tack så mycket 

Svara Avbryt
Close