2 svar
45 visningar
ängel Ivan är nöjd med hjälpen!
ängel Ivan 57
Postad: 5 jul 2019

Atomjoners laddningar

först beskring: Ämnena i grupp 2, alkaliska jordartsmetallerna, har två valenselektroner, och bildar tvåvärt positiva joner- joner med ett överskott på två positiva laddningar. 

Hos dessa ämnen behöver varje atom, avge två elektroner för att uppnå samma elektronstruktur som en ädelgasatom. 

Men! 

Ämnena i grupp 16, syregruppen , har sex valenselektroner. En atom i syregruppen behöver ta upp två elektroner för att få ädelgasstruktur och bildar alltså tvåvärt negativ jon. 

Fråga: varför skall varje atom en jonferening eller kanske i (sammansatt jon?, också) avge 2 st e-

Medan i grupp 16 räcker det med att endast en atom dra till sig 2 e(där behöver inte samtliga göra så) varför? Räcker det alltså med att en jonatom fick ädelgasstrukturen, så blir alla andra atomer nöjda i föreningen eller sammansättningen av två eller flera joner. 

 

Super tack <3

Det fungerar på precis samma sätt både i grupp 2, 16 och alla andra grupper. Om kalcium (grupp 2) reagerar med syre (grupp 16) och bildar kalciumoxid, så kommer en kalciumatom att ge två elektroner till en syreatom. Det kommer att ske så länge det finns kvar kalciumjoner som kan ge, eller syreatomer som kan ta upp elektroner.

ängel Ivan 57
Postad: 5 jul 2019

Okej srry, tack för svaret ändå, men det var jag som läste förklaringarna lite bökigt i boken, a blir så när man er lite febrig. Men super tack för svaret. Men jag kom på vad som er vad, hehe. 

Svara Avbryt
Close