1 svar
54 visningar
AleksA 14
Postad: 13 jan 2022 07:56 Redigerad: 13 jan 2022 08:03

Att approximera ( X ) i en Maclaurinutvecklingsuppgift.

Tja ! 

Har en fråga angående ett utav stegen som skall göras i denna uppgift. 

Använd Maclaurinutvecklingar för att bestämma ett närmevärde till sin ( 10°), felet skall vara 10^-3.

Att lösa uppgiften är inte det som är problemet, då jag har klart för mig hur den skall hanteras. Problemet är just när man skall approximera x. I detta fall 10° = π/18 < 1/2 och sedan kan man använda x=1/2 till för nästa steg där man skall testa olika heltalsvärden för n. 

I detta exemplet då man säger π/18 < 1/2 säger man att ungefär att 0.174 < 0.5 vilket stämmer men också är en rätt dålig uppskattning då exemeplvis 1/5 skulle vara närmare detta värde, men självklart är det lättare att räkna med 2 istället för 5, men vart går gränsen ? Hur kommer det sig att man kan vara så generös vid denna uppskattning? Finns det någon tumregel att gå efter ?

henrikus Online 610 – Livehjälpare
Postad: 13 jan 2022 09:21 Redigerad: 13 jan 2022 09:23

Maclaurinserien är

f(x)=x-x33!+x55!+...π100,314 <0,5Man väljer en halv för att det ska vara lätt att räkna.Man hade kunna välja en tredjedel också.0,533!=1/8610-30,555!=1/32120<10-3Så det räcker att ta med de två första termerna i serien.Sen måste man också ta med tillräckligt många decimaleri π10.Men tre måste ju räcka gott då (10-3)36<10-3

Svara Avbryt
Close