1 svar
33 visningar
MariaSafar 12
Postad: 24 mar 2020

Att bygga ett samhälle från grunden

Hej!

Vi har i uppgift att skriva en uppsats om hur vi ska kunna utveckla ett fungerande samhälle från grunden, på en öde ö. Jag har svårt att komma igång med uppsatsen (åk 9) eftersom att den är så omfattande och inkluderar allting inom samhällskunskapen. Dock så har jag börjat anteckna massvis på innehållet och undrar därför ifall någon av er kan tipsa om en hjälpsam källa för just detta arbetet eftersom att jag redan har hittat många källor som jag använder, men som inte är riktigt hjälpsamma. Så här har jag skrivit hittills och jag har knappt börjat uppsatsen, så detta är självklart inte alla delar som ska vara med!

1. Vad gör ni till att börja med?

2. Vem gör vad?

3. Vilka kunskaper har vi som kan vara till nytta?

4. Vad måste vi lära oss mer om?

5. Vilka utmaningar ni tror att ni skulle ställas inför.

6. Hur kommer beslut att tas? Demokrati eller Diktatur, fördelar och nackdelar med dessa styrelsesätt. Vilken ideologi ska styra? Hur fördelas resurserna? Får någon mer vatten eller mat? 

7. Lagar och regler? Vilka regler ska vi förhålla oss till? 

8. Utbildning hur lär vi oss saker, vilken tid finns för det?

Tack på förhand! 


INGRESS

Anta att vi är på hemväg från en klassresa till London. Flygplanet råkar ut för ett fruktansvärt oväder, flyger vilse och nödlandar i Atlanten vid en hittills okänd ö. Som genom ett under lyckas hela klassen ta sig i land, medan alla övriga passagerare och besättningspersonal sjunker med planet i havets djup. När nu planet är försvunnet kommer omvärlden att tro att även vi är omkomna och vi kommer att bli bortglömda.


På ön finns allt man kan behöva. Där är ett behagligt klimat men det kan bli kallt på vintern. Där finns gott om ätliga växter och frukter. Kaniner skuttar i skogen och vilda kor går och betar. Rent vatten finns i bäckar och fisk finns i havet. Vidare finns det gott om råvaror: järnmalm, stenkol och så vidare.


Det enda problemet är att havsströmmar och vindar gör att det inte går att segla ifrån ön. När vi nu står på strandkanten har ni bara det ni går och står i. Inga radiosändare eller dylikt. Möjligtvis har vi någon fickkniv och tändstickor, men inget mer.


Hur ska vi kunna bygga upp ett välfungerande och hållbart samhälle med en civilisation som påbörjades av en grupp tonåringar, efter en kataklysm? Kan man verkligen få ett funktionellt samhälle och modernisera det på bara några generationer, på samma sätt som Sovjetunionen lyckades reformera sin civilisation och samhälle från stenålderstid till ett moderniserat och industrialiserat samhälle på ett ändamålsenligt sätt? Det ska vi ta reda på..


EN RATIONELL LÖSNING

Ifall vi utgår från det hypotetiska scenariot att en hel skolklass med cirka 25 tonårselever överlever en flygplanskrasch, är skeppsbrutna och de enda överlevande med inga myndiga vuxna till hands som möjligtvis skulle kunna behärska situationen med sina livserfarenheter eller kunskaper, så innebär det att alla vi individer som egentligen bara är barn och ännu inte har tillräckligt med livserfarenheter för att kunna behärska situationen så moget som vi faktiskt skulle önskat. Detta innebär att vi alla studenter måste slå ihop våra hjärnor och kunna finna ett samarbete med varandra utan någon som helst egoism eller envishet, åtminstone inte till en början ifall vi ska kunna bygga upp en civilisation från början där alla idéer och tankar främjas, eftersom att det är väsentligt att alla på något sätt och vis bidrar till samhällsutvecklingen.


Under en kris så är det väldigt svårt att kunna hitta sitt lugn, säkert med tanke på att de flesta skeppsbrutna i detta sammanhang inte är tillräckligt mogna och ansvarsfulla för att kunna försörja sig själva, särskilt med tanke på att vi fortfarande är i beroendeställning till våra föräldrar och de vuxna i samhället och att det mesta bara serveras på ett silverfat under majoriteten av vårt liv. 


Med tanke på att vi i detta scenariot är helt självständiga, och med andra ord på egen hand så resulterar det i att vi gemensamt måste finna en logisk och rationell lösning till denna krisen, samt komma överens om hur vi först och främst ska kunna överleva på en öde ö utan någon tillgång på globalisering eller utrikeshandel, åtminstone inte till en början eftersom att den resterande världen är övertygade om att alla ombord på flygplanet hade omkommit. Därför så måste vår klass tillsammans kunna samarbeta för att i sinom tid kunna bygga ett så starkt samhälle att vi med vår starka ekonomi och styrelse kan kontakta övriga nationer i världen med syfte för handelskontrakt etc., och på så sätt göra vår egen civilisations namn hörd eftersom att vi på ön har inte tillräckligt med naturresurser för att kunna försörja hela samhället och kunna upprätthålla en välfungerande infrastruktur utan en globalisering, internationell handel och import/export. Anledningen till detta är eftersom att en nation inte kan erhålla alla naturresurser och ekosystemtjänster eftersom att våra naturresurser egentligen grundar sig på regionens geografiska lokalisering. 


BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT

I samband med att hela klassen med ivriga och majoritetsvis omogna tonåringar har landat på en öde ö med ingen utväg till det gångna samhället som vi alla känner och älskar så innebär det att vi utan någon kontakt med varken omvärlden eller erfarna vuxna som har större sannolikhet att fatta rationella och genomtänkta beslut. Emellertid så tänker jag att vi åtminstone inte är små hjälplösa barn som inte har lärt sig lite vett, eftersom att vi trots allt genomgått grundskolan på grund av skolplikt och därmed har utbildning till en viss utsträckning.


När en kris väl slagit till, framförallt i en okänd destination så måste den första prioriteringen vara att vi finner tillgång på rent grund- eller källvatten som optimalt och effektivt ska kunna renas och vara drickbart.

Teraeagle 9326 – Moderator
Postad: 24 mar 2020

Jag tycker att du har ägnat för mycket tid åt att "skriva runt" problemet. Det som står handlar mestadels om att ni är oerfarna barn och att det är viktigt att bygga ett starkt samhälle, men inte så mycket om hur ni ska göra rent konkret (dvs svara på frågeställningarna).

Första frågan handlar om vad ni ska börja med. Vilka är de basala behoven som ingen kan ha någon åsikt om? Tänk på saker som mat, vatten och skydd. Hur får ni tag på rent vatten till exempel?

Ganska snart kommer troligtvis gruppen att börja dra åt olika håll pga åsiktsskillnader. Hur gör du för att se till för att göra det bästa av en sådan situation? Vad händer om de flesta av er demokratiskt vill rösta fram en ledare för gruppen men några sätter sig emot det? I en riktig stat finns det lagar och ett statligt våldsmonopol hos polisen som gör att ett demokratiskt system kan upprätthållas även om några inte vill ha en demokrati. Det finns inte på ön, så hur gör ni?

Svara Avbryt
Close