Karina E är nöjd med hjälpen
Karina E 44
Postad: 25 maj 22:24 Redigerad: 25 maj 22:38

Att rita trianglar, för att få fram var man befinner sig

I x-led kan man i vissa fall behöva dubblera beräknade mått, för att det handlar om diameterprogrammering. Absolut programmering innebär att origo (alla linjers gemensamma nollpunkt) alltid är samma nollpunkt, den flyttas alltså inte. Att nosradien är 0,8 mm innebär att teorin måste justeras med 0,8 mm för att det ska fungera praktiskt. En rundning av skäret gör att  räknar en bit in (0,8 mm) på skäret. Jag har med de genomgångar i boken som givits listat ut alla koordinater utan punkterna 4 och 5. Matematiker vet nog hur man ska rita trianglarna vid rundningen vid 4 och 5, men inte jag. Ett försök har gjorts av mig med en rät vinkel uppe i vänstra hörnet, en bit under rundningen.

Punkterna 5a:s och 5b:s x-värden kan jag lista ut, men inte värdena för z. 5b är i x-led nerifrån räknat belägen 10 mm (halva angivna diametermåttet till höger) +  20 (skillnaden mellan halva diametermåttet till höger och nyss beräknade 10 mm) + nosradie. Allt detta ska dubbleras, eftersom halva axeln underförstått finns under den streckade vågräta linjen underst och den undre delen är identisk med den övre. Alltså ska 5b:s x-värde bli 2*(10+20)+2*0,8=61,60 mm. Där under finns 5a:s punkt med radien 10 mm och det måttet ska fördubblas eftersom ritningen skvallrar om att det finns en spegelvänd del av axeln, under den streckade linjen underst. Den sökta punkten är bara i tanken och därför läggs inte någon nosradie till i beräkningen av 5a: 60-20=40,00 mm. Tack på förhand!

Karina E 44
Postad: 26 maj 18:13

Kan någon svara mig på om vinkeln jag ritat vid R10 är 40 grader?

Karina E 44
Postad: 27 maj 00:21

Nu har jag lyckats klura ut resten, dvs punkterna 4 och5 också. Observera, mät aldrig på en ritning! Var så goda!

Svara Avbryt
Close