Eugenia är nöjd med hjälpen
Eugenia 131
Postad: 28 jun 17:30 Redigerad: 28 jun 17:31

Att skriva en diskuterande text

Hej ! Jag har fastnat lite på frågan här. 

På vilka sätt utmanar demokratins motståndare dessa grundkrav(demokratins reglar)? Utgå framförallt från begreppen minoritet/majoritet, pluralism och mänskliga rättigheter i ditt svar. Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

 

Jag undrar om jag behöver skriva om antidemokratiska krafter vilka försöker att utmana demokrati och i sa fall vilka finns det? Jag letade efter det på nätet men hittar inte så mycket information, bara hittar någonting om rasister. Kan ni ge mig några tips vad jag kan skriva om? Det känns helt tomt i mitt huvud..

Dani163 579
Postad: 5 jul 04:31

En av de stora utmaningarna för demokratin är hur man ska förhålla sig till minoriteter. I en demokrati är alla medborgare jämlika och ska ha lika rättigheter. Detta innebär att alla ska ha rätt till sin egen åsikt och att alla ska kunna delta i beslutsfattandet. Dock finns det många olika grupper i samhället som har olika intressen och åsikter. Ibland kan det vara svårt för demokratin att förhålla sig till alla dessa olika grupper och se till att alla får gehörig representation. En annan utmaning för demokratin är hur man ska förhålla sig till de mänskliga rättigheterna. I en demokrati ska alla medborgare ha lika rättigheter och friheter. Men det finns olika grupper som på olika sätt hotar eller kränker andras rättigheter. Det kan till exempel handla om kvinnor som blir utsatta för våld eller diskriminering, eller om personer som diskrimineras på grund av sin kön eller sexuella läggning. Demokratin måste hitta sätt att förhindra att dessa grupper blir utsatta för diskriminering och för att säkerställa att alla har lika rättigheter.

Svara Avbryt
Close