0 svar
34 visningar
AlexJ353 26
Postad: 25 dec 2021 16:13

Att skriva en PM inledning

Hej!

Jag ska skriva ett PM inom religionskursen och jag har valt att skriva om religion och vetenskap. Problemet är att jag inte riktigt vet hur man ska strukturera inledningen. I mitt exempel nedan så har jag först bakgrund, sedan syfte och frågeställning och sist metod. Men jag ser vissa skriva syfte och frågeställning först, följt av bakgrund och sist kommer metoden. Vissa struntar även helt i bakgrunden! Jag blir lite förvirrad så skulle uppskatta om någon klargjorde det för mig.

Exempel:

Bakgrund:

Under större delen av människans historia har man använt sig av religion för att besvara existentiella frågor, såsom universums skapelse och människans ursprung. Men på 1600-talet började vetenskapen växa fram, och med hjälp av empiriska undersökningar lyckades man besvara frågor som tidigare endast besvarats av religionen. Inom vissa områden var det vetenskapliga svaret motstridigt till det svar som religionen gav, och ifall vetenskap och religion kunde samexistera utan att motsäga varandra var omdiskuterat. Än idag är frågan aktiv, men det råder stor okunnighet kring området.

Syfte och frågeställning:

Syftet med denna uppgift är att analysera och undersöka om vetenskap och religion kan samexistera i ett samhälle utan att motsäga varandra. Målet är att skapa en ökad förståelse kring ämnet, och genom att presentera olika åsikter ska läsaren själv kunna dra egna slutsatser och ta ställning i frågan. Anledningen till att jag väljer denna fråga är på grund av de fördomar och stereotypiska uppfattningar som lätt bildas inom de två förhållningssätten. Dessa fördomar bygger på bristande kunskap inom frågan, och med tanke på att vetenskap och religion är bland de två största samhällskrafterna, är det därför viktigt att förstå båda parter. Kan religion och vetenskap samexistera i ett samhälle utan att motsäga varandra?

Metod:

För att besvara frågan använder jag mig av böcker såväl som elektroniska källor. De böckerna jag kommer använda mig av är kursboken Religion 1 för gymnasiet; En dold Gud: Om religion, vetenskap och att söka Gud; Vårt matematiska universum; Religion och Naturvetenskap och Bibeln. De elektroniska källor jag använder mig av är Ne.se.

Svara Avbryt
Close