5 svar
21 visningar
alexandraliii är nöjd med hjälpen
alexandraliii 6
Postad: 3 maj 17:10 Redigerad: 3 maj 17:28

Autosomalt dominant eller recessiv?

Hej, kan någon hjälpa mig med denna uppgift. Jag förstår varför det blir autosomal nedärvning men kan inte riktigt förstå om det blir en dominant eller en recessiv egenskap. Hittade inget facit till denna.. Enligt mina antaganden blir nedärvningen autosomalt dominant men skulle uppskatta om någon kunde bekräfta detta eller motsäga det och varför också:) 


Rubrik korrigerad så att den inte enbart innehåller versaler. /Smutstvätt, moderator 

mag1 2248
Postad: 3 maj 18:53

Det stämmer att anlaget inte ligger på X-kromosomen (för då skulle inte en av kusinerna/pojkarna i mitten få anlaget/fenotypen - för båda bröderna får sin X-kromosom från sin mamma, ringen bredvid morbror). Istället ärvs anlaget somatiskt (syns direkt då en av kusinerna får det men inte bägge, så eftersom en av pojkkusinerna har anlaget kan det inte finnas på X-kromosomen, utan på en av de somatiska).

Men är det dominant eller recessivt då?

Mor och morbror har anlaget, men inte moster.

Anton, Anna och deras mamma har gropen - det skulle kunna ske för både dominant och recessivt anlag.

För kusinerna, morbrors barn, har endast en av dem anlaget.

Hur skulle det se ut om det var ett dominant anlag, för t.ex. moster och morbrors barn?

alexandraliii 6
Postad: 3 maj 19:48

Hej, tack för svar!!

Om vi antar att egenskapen är dominant nedärvd skulle mostern då ha två recessiva alleler i sitt locus och fått barn med en annan som också har recessiva alleler och endast då fått barn med recessiva alleler. 

Om morbrodern hade en dominant allel och fått barn med någon som har två recessiva alleler skulle ena av hans barn ha genotypen Aa och det andra barnet aa. Om vi antar att egenskapen är recessiv hade morbrodern haft aa och hans fru då Aa, hon måste då ha Aa för att kunna få ett barn med en recessiv egenskap. 

Men alltså om man kollar på kriterierna för dominant nedärvning så verkar det som att egenskapen nedärvs dominant, 1. 50% av avkommorna ungefär får samma egenskap som den förälder som också har egenskapen 2. Hoppar ej över generation, moster har då genotypen aa liksom hennes partner och därför får de endast aa barn. 3. Drabbar både kvinnor liksom män.

Men det jag ej förstår är att det KAN både vara recessivt och dominant men sannolikheten pekar väll mot dominant, eller? 

alexandraliii 6
Postad: 3 maj 19:57

vet ej om detta är relevant men jag tänkte också på att om det hade varit en recessiv egenskap hade det väll varit mer troligt att egenskapen hade gått från morfar till dotterson? Eller? I detta fall har ju både dottern, morfadern och sonen egenskapen. 

mag1 2248
Postad: 3 maj 21:16

Ja precis det kan vara både dominant och recessivt.

Om det är dominant är morfar heterozygot (Aa, A=dominant anlag för grop i hakan). Vore han homozygot (AA) skulle alla barn ha detta anlag. Och det skulle gå att förklara hur barnens och barnbarnens hakor ser ut.  

Som du redan listat ut kan anlaget också vara recessivt. Då med morfar som homozygot (aa, a=recessivt för grop i hakan). Men det kräver att det recessiva anlaget också finns heterozygot (Aa) hos far och morbrors partner. Hur sannolikt det skulle vara med så många heterozygota anlagsbärare, beror på populationen, men det är inte alls omöjligt.

 

Sedan är ju fenotypen, grop i hakan, inte knutet till ett enstaka anlag i verkligheten, så det är inte det bästa exemplet att illustrera dominant/recessiv nedärvning utifrån endast en allel.

alexandraliii 6
Postad: 3 maj 21:51

okej tack så mycket!!! 

Svara Avbryt
Close