8 svar
67 visningar
jessi är nöjd med hjälpen
jessi 16
Postad: 1 maj 11:32

avkastning på eget kapital, vad gör ja för fel?

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING FÖR AB GAMMA
Resultaträkning (tkr) Vissa belopp har för enkelhetens skull avrundats.
2014 2013
Försäljningsintäkter 7 580 6 965
Rörelsens kostnader – 6 780 – 6 260
Avskrivningar – 142 – 130
RESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR 658 575
Finansiella poster
Ränteintäkter 30 20
Räntekostnader – 160 – 105
RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER 528 490
Bokslutsdispositioner
Avsättning periodiseringsfond – 132 – 122
RESULTAT FÖRE SKATT 396 368
Skatt – 88 – 81
ÅRETS REDOVISADE
RESULTAT 308 287
Balansräkning (tkr)
2014 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 1 980 1 470
Omsättningstillgångar
Lager 567 598
Kundfordringar 786 679
Likvida medel 400 442
Summa tillgångar 3 733 3 189
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital 300 200
Överkursfond 59 12
Dispositionsfond 68 0
Årets vinst 308 287
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 564 432
Långfristiga skulder
Banklån 1 170 950
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 020 1 111
Övriga kortfristiga skulder 244 197
Summa skulder och
eget kapital 3 733 3 189
Antal anställda 9 8
Löner 2 900 2450

 

fråga: Avkastningen på totalt kapital?

 

min uträkning:

(resultat före skatt 396 000:- + Räntekostnaden 160 000:-) / totala kapital 3733 000 =0,1489418 (14,89%)

 

men de stämmer inte.. någon som se vad ja gör för fel? 

Drottvik 122
Postad: 1 maj 16:51

I rubriken står det avkastning på eget kapital men i i texten avkastning på totalt kapital. Vilket gäller?

jessi 16
Postad: 1 maj 16:54

Oj slarvigt av mej!

Avkastningen på totalt kapital ska de va :) 

Drottvik 122
Postad: 1 maj 17:47

Du måste börja med resultat för bokslutsdispositioner och skatt och därifrån återlägga räntekostnaderna. Bokslutsdispositioner är ju bara till för att skjuta på skattekostnader

Drottvik 122
Postad: 1 maj 18:38

Du ska också använda genomsnittligt totalkapital under året

jessi 16
Postad: 1 maj 21:02

bokslutsdispositioner 528 000 + skatt 88 000 = 616 000.

616 000 + räntekostnader 160 000 = 776 000.

776 000 / totalt kapital 3 733 000.

 

såhär? känner att ja inte riktigt förstår, står inte riktigt nått i min bok heller så blir inte mycket klokare av de du skrev. men fram till 776 000 är det väl rätt? sen är det väl divisionen med det totala kapitalet som blir fel. du skrev genomsnittligt total kapital under året.. men hur räknar jag fram det? måste jag inte veta antalet  sålda varor då? 

jessi 16
Postad: 1 maj 21:25

hmm... ändrade lite med skatten osv. är ju närmare nu men det verkar fortfarande vara nått litet fel. är det det totala kapitalet jag är fel på bara?

 

132 000 * 22% = 29040

132 000 + 29 040 = 161 040

528 000 + 161 040 = 689040

689040 / 3733000 = 18,45% 

Drottvik 122
Postad: 1 maj 21:44

Genomsnittligt totalkapital får du fram genom att ta beloppet vid årets början plus beloppet vid årets slut och dela med två. 

jessi 16
Postad: 1 maj 21:53

menar du då årets försäljningsintäkter  + årets redovisade resultat?

dvs 7 580 000 + 308 000 = 7 888 000

7 888 000 /2 = 3 944 000

Svara Avbryt
Close