18 svar
218 visningar
mjs311 115
Postad: 20 jun 2020

Avskrivning

Någon som vet vad avskrivning menas med? I min bok  står det att det är den årliga kostnaden av ex inredning som ex ett företag köpt in. Men jag förstår forfarande ej

 

sen angående avskrivning så på denna bild jag infogat så står det att avskrivning på bilen är 40 000kr varje år men vad menas med det. Betalar företaget 40 000kr varje år i fem år, varför?

Teraeagle 12180 – Moderator
Postad: 20 jun 2020 Redigerad: 20 jun 2020

Det är ett sätt att ta hänsyn till värdeminskningen hos investeringen. Om du köper en ny bil för 200 000 kr kan du inte sälja den för 200 000 kr ett år senare, även ifall du inte har använt den. Bilen tappar i värde, så du kan aldrig få tillbaka dina 200 000 kr. Avskrivningen motsvarar hur mycket pengar du skulle förlora om du sålde bilen jämfört med det du betalade när du köpte den. Det blir alltså en sorts kostnad, men det är ingenting du ”betalar” på så sätt.

Affe Jkpg 6796
Postad: 21 jun 2020 Redigerad: 21 jun 2020

Avskrivningen motsvarar hur mycket pengar du skulle förlora om du sålde bilen jämfört med det du betalade när du köpte den.

När ett företag gör avskrivningar täcks fler kostnader in, än i detta fall bara värdeminskning. Företag har betydande krav på t.ex. avkastning av eget kapital. Ska man dessutom senare köpa motsvarande produkt (bil), har den sannolikt ökat i pris. Bilen i detta fall har ju knappast nära noll-värde efter fem år.

Affe Jkpg 6796
Postad: 21 jun 2020

Sedan finns det bokföringstekniska och schablonmässiga avskrivnings-möjligheter som redovisas enligt skattemyndighetens regler. Företaget behöver inte redovisa hela inköpet av bilen som en kostnad under ett enda räkenskapsår. Då kan ju det räkenskapsåret lätt bli ett år med förlust och följande år blir vinstår och därmed resultera i orättmätig skatt. Skattemyndigheten tillåter i stället att man delar upp kostnader för diverse inköp över flera år. 

Själv jobbade jag på ett företag som utnyttjade avskrivnings-möjligheter för produktions-teknisk utrustning (produktions-rationalisering). Det innebar att företaget kunde sprida ut kostnaden för rationalisering över flera år, så att tidigt producerade produkter inte behövde bli så dyra för att finansiera hela investeringen.

mjs311 115
Postad: 21 jun 2020
Affe Jkpg skrev:

Avskrivningen motsvarar hur mycket pengar du skulle förlora om du sålde bilen jämfört med det du betalade när du köpte den.

När ett företag gör avskrivningar täcks fler kostnader in, än i detta fall bara värdeminskning. Företag har betydande krav på t.ex. avkastning av eget kapital. Ska man dessutom senare köpa motsvarande produkt (bil), har den sannolikt ökat i pris. Bilen i detta fall har ju knappast nära noll-värde efter fem år.

vad menar du med att "när ett företag gör avskrivingar täcks fler konstander in"?

mjs311 115
Postad: 21 jun 2020
Teraeagle skrev:

Det är ett sätt att ta hänsyn till värdeminskningen hos investeringen. Om du köper en ny bil för 200 000 kr kan du inte sälja den för 200 000 kr ett år senare, även ifall du inte har använt den. Bilen tappar i värde, så du kan aldrig få tillbaka dina 200 000 kr. Avskrivningen motsvarar hur mycket pengar du skulle förlora om du sålde bilen jämfört med det du betalade när du köpte den. Det blir alltså en sorts kostnad, men det är ingenting du ”betalar” på så sätt.

men vad är avskrivning bra för? är det för att kunna se/ha översikt till värdeminskningar på investeringar företaget gjort? har jag uppfattat det rätt?  och vad är det avskrivning på? det är ju exempelvis inte på anställda utan på ex bilar men tappar maskiner också värde?

HjälpEfterfrågasOchErbjudes 25
Postad: 21 jun 2020 Redigerad: 21 jun 2020

Notera att jag inte är gått denna kurs så ta detta med ett nypa salt.

I uppgiften så säger de att bilen beräknas vara användbar i 5 år, den är alltså en förbrukningsvara som tappar i värde.

Efersom de använder bilen i fem år och konstaden är 200,000 så sprider de ut kostnaden till 40,000 per år under dessa fem år. De använder liksom upp 20% av deras resurs bilen under varje år. Gissar att detta är för att få en jämnare bokföring eftersom en bil är ett så pass sort inköp. 

I uppgiften låter det också som att de genom avskrivning kan redovisa bilen som en årlig kostnad istället för en engångsutgift. Detta gissar jag också påverkar bokföringen.

Och ja, maskiner bör också tappa i värde. En bil är ju en typ av maskin.

Affe Jkpg 6796
Postad: 21 jun 2020

vad menar du med att "när ett företag gör avskrivningar täcks fler kostnander in"?

Som jag skrev i nästa mening...Företag har betydande krav på t.ex. avkastning på eget kapital… När någon satsar egna pengar (för t.ex. en bil) i ett företag, förväntar man sig något tillbaka, som dessutom täcker risken att denna någon kan mista alla satsade pengar. Det kallas för kapitalism.

Affe Jkpg 6796
Postad: 21 jun 2020

I uppgiften så säger de att bilen beräknas vara användbar i 5 år, den är alltså en förbrukningsvara som tappar i värde.

Man ska inte anmärka på stavningsfel och liknande, men uppgiften avser inte "...användbar i 5 år...". Bilar skrotas inte efter fem år. Läs mitt inlägg om "...bokföringstekniska och schablonmässiga avskrivnings-möjligheter...", för att förstå varför just fem års avskrivningstid är vanligt.

Affe Jkpg skrev:

I uppgiften så säger de att bilen beräknas vara användbar i 5 år, den är alltså en förbrukningsvara som tappar i värde.

Man ska inte anmärka på stavningsfel och liknande, men uppgiften avser inte "...användbar i 5 år...". Bilar skrotas inte efter fem år. Läs mitt inlägg om "...bokföringstekniska och schablonmässiga avskrivnings-möjligheter...", för att förstå varför just fem års avskrivningstid är vanligt.

Yep, dåligt formulerat av mig

mjs311 115
Postad: 22 jun 2020

en fråga, hur blir en avskrivning en kostnad för företaget? 

Vi kan tänka oss att bilen kommer att användas i 5 år. Sedan är den utsliten.
Vi har alltså köpt 5 "lastbilsår" för 200kkr. Grovt räknat blir det 40kkr per lastbilsår.
Varje år förbrukar vi ett lastbilsår.
Värdet av denna förbrukning (= kostnad) är då 40kkr om året.

Tillgången "lastbil" minskar samtidigt i värde med 40kkr om året.
Efter ett år är det bara 4 lastbilsår kvar  etc

 


 

Affe Jkpg 6796
Postad: 22 jun 2020

Vi kan tänka oss att bilen kommer att användas i 5 år. Sedan är den utsliten.

En till som gör inlägg med samma felaktiga påstående. Bilar har inte noll-värde och skrotas inte efter fem år. Läs mitt inlägg om "...bokföringstekniska och schablonmässiga avskrivnings-möjligheter...", för att förstå varför just fem års avskrivningstid är vanligt.

Jag säger inte att bilar tar slut efter fem år.
Men om vi tänker oss att den här bilen gör det, så blir det som jag skriver.
Detta som utgångspunkt för att förklara varför avskrivning är en kostnad.

Det går lika bra att tänka sig att bilen tar slut efter tio år.
Med samma resonemang blir då den årliga avskrivningen hälften så stor.

Det har ingenting med "...bokföringstekniska och schablonmässiga avskrivnings-möjligheter..." att göra. Vi får ta en sak i taget. Först gäller det att förstå varför avskrivning är en kostnad (och varför utbetalningen för bilen inte är någon kostnad, men det får bli en ny fråga).

mjs311 115
Postad: 22 jun 2020
Arktos skrev:

Vi kan tänka oss att bilen kommer att användas i 5 år. Sedan är den utsliten.
Vi har alltså köpt 5 "lastbilsår" för 200kkr. Grovt räknat blir det 40kkr per lastbilsår.
Varje år förbrukar vi ett lastbilsår.
Värdet av denna förbrukning (= kostnad) är då 40kkr om året.

Tillgången "lastbil" minskar samtidigt i värde med 40kkr om året.
Efter ett år är det bara 4 lastbilsår kvar  etc

 


 

du skrev "värdet av denna förbrukning (=kostnad) är då 40kkr om året"  är dom här 40kkr något jag som "företagare" måste betala tillbaka eller förlorar jag 40kkr? jag förstår inte vill bara fråga så jag hänger med haha :)

Affe Jkpg 6796
Postad: 22 jun 2020

Det går lika bra att tänka sig att bilen tar slut efter tio år.
Med samma resonemang blir då den årliga avskrivningen hälften så stor.

Nä, den årliga avskrivningen blir samma summa, oavsett om bilen "tar slut efter tio år" eller ännu längre tid. Det är skattemyndighetens regler som bestämmer hur många år man gör avskrivningar på.

Försök undvik göra tvivelaktiga beskrivningar av företeelser, på liknande sätt som det är opedagogiskt att beskriva något på "svarta tavlan" och sedan förklara att den korrekta beskrivningen egentligen är något annat.

Arktos 1084 – Mattecentrum-volontär
Postad: 24 jun 2020 Redigerad: 24 jun 2020

Till mahitashakira:
Så här skrev du om mitt senaste inlägg till dig:

"du (dvs Arktos) skrev "värdet av denna förbrukning (=kostnad) är då 40kkr om året"  är dom här 40kkr något jag som "företagare" måste betala tillbaka eller förlorar jag 40kkr? jag förstår inte vill bara fråga så jag hänger med haha :)”

Det är bra, fråga på!  

Nej, en avskrivning är inget man förlorar eller behöver betala. Bilen är ju redan betald.
Den behövs (och “förbrukas”) i verksamheten för att ge intäkter.

Årets avskrivning är ett mått på årets “bilförbrukning”.
Den minskar både årets resultat och värdet på tillgången “bil”.
Utan bilen skulle å anda sidan försäljningsintäkterna troligen utebli. 


Begreppsförvirringen tror jag kommer sig av den plötsliga kulturkrocken mellan vanligt språkbruk och ekonomiskt fackspråk, mellan “vardagssvenska” och “ekonomiska”. I vardagsspråk skiljer vi t ex inte på utgift, utbetalning och kostnad (eller på deras motpoler inkomst, inbetalning och intäkt).  I det ekonomiska fackspråket har de däremot bestämda och olika innebörder och till det finns det goda skäl. Det här måste man lära sig.

Kolla i din lärobok hur dessa grundläggande begrepp definieras och används. 

Här ett par exempel på språkbruk:

Vardagsspråk
Bilen kostade 200 kkr och det har vi redan betalat.
Nu kommer du och talar om ytterligare kostnader på sammanlagt lika mycket.
Vad kostar egentligen bilen?

               Klart förvirrande! På fackspråket är nämligen utbetalningen på 200 kkr inte alls någon kostnad.

Ekonomiska
När vi betalar bilen uppstår ingen kostnad eftersom inget ännu har förbrukats. Bilen har vi ju kvar. Det enda som hänt är att vi har bytt en tillgång (pengar, 200 kkr) mot en annan tillgång (en bil). 

Varje år vi använder bilen slits den. Värdet av denna förslitning (av denna resursförbrukning) är en kostnad som kallas avskrivning. När bilen är utsliten kommer därför summan av dessa kostnader att uppgå till ett belopp som är lika stort som det vi betalade för bilen. Frågan är hur vi ska fördela detta belopp mellan åren så att varje års resultat blir rättvisande (eller åtminstone inte alltför missvisande).

mjs311 115
Postad: 24 jun 2020
Arktos skrev:

Till mahitashakira:
Så här skrev du om mitt senaste inlägg till dig:

"du (dvs Arktos) skrev "värdet av denna förbrukning (=kostnad) är då 40kkr om året"  är dom här 40kkr något jag som "företagare" måste betala tillbaka eller förlorar jag 40kkr? jag förstår inte vill bara fråga så jag hänger med haha :)”

Det är bra, fråga på!  

Nej, en avskrivning är inget man förlorar eller behöver betala. Bilen är ju redan betald.
Den behövs (och “förbrukas”) i verksamheten för att ge intäkter.

Årets avskrivning är ett mått på årets “bilförbrukning”.
Den minskar både årets resultat och värdet på tillgången “bil”.
Utan bilen skulle å anda sidan försäljningsintäkterna troligen utebli. 


Begreppsförvirringen tror jag kommer sig av den plötsliga kulturkrocken mellan vanligt språkbruk och ekonomiskt fackspråk, mellan “vardagssvenska” och “ekonomiska”. I vardagsspråk skiljer vi t ex inte på utgift, utbetalning och kostnad (eller på deras motpoler inkomst, inbetalning och intäkt).  I det ekonomiska fackspråket har de däremot bestämda och olika innebörder och till det finns det goda skäl. Det här måste man lära sig.

Kolla i din lärobok hur dessa grundläggande begrepp definieras och används. 

Här ett par exempel på språkbruk:

Vardagsspråk
Bilen kostade 200 kkr och det har vi redan betalat.
Nu kommer du och talar om ytterligare kostnader på sammanlagt lika mycket.
Vad kostar egentligen bilen?

               Klart förvirrande! På fackspråket är nämligen utbetalningen på 200 kkr inte alls någon kostnad.

Ekonomiska
När vi betalar bilen uppstår ingen kostnad eftersom inget ännu har förbrukats. Bilen har vi ju kvar. Det enda som hänt är att vi har bytt en tillgång (pengar, 200 kkr) mot en annan tillgång (en bil). 

Varje år vi använder bilen slits den. Värdet av denna förslitning (av denna resursförbrukning) är en kostnad som kallas avskrivning. När bilen är utsliten kommer därför summan av dessa kostnader att uppgå till ett belopp som är lika stort som det vi betalade för bilen. Frågan är hur vi ska fördela detta belopp mellan åren så att varje års resultat blir rättvisande (eller åtminstone inte alltför missvisande).

okej då förstår jag. ja jag tror också det är lite svårt för mig att förstå  pågrund av detta med vardagsspråk och ekonomiska språket. men en til fråga. en avskrivnign är det en synonym till en kostnad? kan man säga det?

Arktos 1084 – Mattecentrum-volontär
Postad: 25 jun 2020 Redigerad: 25 jun 2020

Nej, avskrivning är bara ett exempel på kostnad.

Kolla vad det står om “kostnad” i din lärobok. 
Allmänt kan man säga att kostnader är värdet på den resursförbrukning som skett i verksamheten. 

Det finns olika slags kostnader, t ex
• varukostnader (typ anskaffningsvärde för sålda varor)
• personalkostnader (typ löner till anställda)
• lokalkostnader (typ hyror)
• avskrivningar (värdeminskning på t ex maskiner och inventarier)
• finansiella kostnader (typ räntor på lån)

Med mera, med mera, beroende på vad slags verksamhet det är fråga om.

Svara Avbryt
Close