3 svar
33 visningar
naturarecheck 900
Postad: 11 sep 17:53

Bakterier

Sker både cellandning och fotosyntes i cellmembranet hos bakterier?

mag1 7946
Postad: 11 sep 19:54

Det skiljer sig lite åt mellan de olika typerna av fotosynterande bakterier.

Typexemplet på fotosynterande bakterie, cyanobakterierna, sköter cellandningen i sitt cellmembran. Men cyanobakterier har även sin variant av tylokaidmembran, där fotosyntesen sker, och där kan även cellandning.

Det finns även andra lösningar för fotosyntes hos bakterier, t.ex. s.k. ljusinfångande antenner hos svavelfixerande bakterier som lever i havsdjupen. Dessa är strukturer inuti cellen, men de är inte en organell (som eukaryoter har).

naturarecheck 900
Postad: 12 sep 08:47

Okej men generellt sker det i cellmembranet eller? 

mag1 7946
Postad: 12 sep 09:12

De fotosynterande bakteriernas membran är uppbyggda på ett lite annat sätt jämfört med den klassiska beskrivningen i bakterier  (fosfolipider-cellvägg-fosfolipider).

Just för att se kan fotosyntera behöver dessa bakterier mer anpassade/specialiserade membrandelar, som är optimala för denna uppgift. Förenklat är de  specialiserade membranen t.ex. flikar av cellmembranet (men sammansättningen av dessa delar skiljer sig mycket från cellmembraner, typer av fosfolipider, proteiner m.m.). Eller så finns det utterligare lager av specialiserade membran innanför den "klassiska strukturen".

 

De har inte de speciella organeller för fotosyntes som växter har, men membranet där fotosyntesen sker är inte som cellmembranet (de har så klart även ett cellmembran för att avgränsa cellen och skydda cellens insida från utsidan).

Svara Avbryt
Close