40 svar
310 visningar
destiny99 är nöjd med hjälpen
destiny99 7315
Postad: 3 dec 2021 19:41

Balansera ofullständiga reaktionsformel

Uppgift 566. Jag tänkte såhär 


Alex111 333
Postad: 4 dec 2021 00:08

Vad är det som du inte förstår/tycker är svårt här i denna uppgift?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 07:04
Alex111 skrev:

Vad är det som du inte förstår/tycker är svårt här i denna uppgift?

Balansering med oxidation tal och sen ta hänsyn till laddningarna innan reaktionsformel är fullständig. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 10:10

Vilka atomer är det som ändrar oxidationstal i den här uppgiften? Syre och väte har samma oxidationstal hela tiden, så de behäver du inte bekymra dig om.

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 10:18
Smaragdalena skrev:

Vilka atomer är det som ändrar oxidationstal i den här uppgiften? Syre och väte har samma oxidationstal hela tiden, så de behäver du inte bekymra dig om.

Ci2, CI^- och CIO3^-1.

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 10:28

Ci2, CI^- och CIO3^-1.

Det här är väldigt svårbegripligt. För det första skrivs den kemiska beteckningen för klor Cl, d v s ett litet "L", inte något "i" eller "I". För det andra beräknas oxidationstal för atomer. Men du har rätt i att klor har olika oxidatonstal i klorgas Cl2, kloridjon Cl- och kloratjon ClO3-.Vilket oxidationstal har klor i vart och ett av de tre fallen?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 10:35
Smaragdalena skrev:

Ci2, CI^- och CIO3^-1.

Det här är väldigt svårbegripligt. För det första skrivs den kemiska beteckningen för klor Cl, d v s ett litet "L", inte något "i" eller "I". För det andra beräknas oxidationstal för atomer. Men du har rätt i att klor har olika oxidatonstal i klorgas Cl2, kloridjon Cl- och kloratjon ClO3-.Vilket oxidationstal har klor i vart och ett av de tre fallen?

CL2 har oxidationstal 0. Cl^-  har oxidationstal - 1 och CLO3^-har oxidationstal +5 för just klor i den föreningen. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 10:44

Du slarvar fortfarande med beteckningen för klor. Stort C, litet l.

Oxidationstalen ser rätt ut. Hur många steg oxideras kloret i klorgas när det blir till kloratjon? Hur många steg reduceras kloret i klorgas när det blir till kloridjon? Hur blir balansen mellan kloratjoner och kloridjoner?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 16:24 Redigerad: 4 dec 2021 16:25
Smaragdalena skrev:

Du slarvar fortfarande med beteckningen för klor. Stort C, litet l.

Oxidationstalen ser rätt ut. Hur många steg oxideras kloret i klorgas när det blir till kloratjon? Hur många steg reduceras kloret i klorgas när det blir till kloridjon? Hur blir balansen mellan kloratjoner och kloridjoner?

Från klorgas till kloridjon educeras ett steg och från klorgas till CLO3^- oxideras med 5 steg. Vi behöver multiplicera kloridjonen med 5 så vi har jämnt. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 16:36

Du har fortfarande ett stort L när du skriver formeln för klorat. Det är alltid bara en enda stor bokstav för varje atom i en kemisk formel, och för de flesta atomerna är det en liten bokstav också.

Ja, det bildas 5 kloridjoner samtidigt som det bildas en kloratjon. Hur många klorgasmolekyler är det från början?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 16:40
Smaragdalena skrev:

Du har fortfarande ett stort L när du skriver formeln för klorat. Det är alltid bara en enda stor bokstav för varje atom i en kemisk formel, och för de flesta atomerna är det en liten bokstav också.

Ja, det bildas 5 kloridjoner samtidigt som det bildas en kloratjon. Hur många klorgasmolekyler är det från början?

1 Cl2 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 16:53

Då har du två kloratomer på vänstersidan och sex kloratomer på högersidan. Kan det stämma?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 17:07
Smaragdalena skrev:

Då har du två kloratomer på vänstersidan och sex kloratomer på högersidan. Kan det stämma?

Vad menar du med 2 kloratomer? Vi har bara en Cl2 på vänster sida och 6 på höger sida. För att det ska gå jämnt upp så behöver vi multiplicera 3 med Cl2 så vi har totalt 6 kloratomer på vänster sida. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 17:22
Mahiya99 skrev:
Smaragdalena skrev:

Då har du två kloratomer på vänstersidan och sex kloratomer på högersidan. Kan det stämma?

Vad menar du med 2 kloratomer? Vi har bara en Cl2 på vänster sida och 6 på höger sida. För att det ska gå jämnt upp så behöver vi multiplicera 3 med Cl2 så vi har totalt 6 kloratomer på vänster sida. 

Javisst - varför svarade du då att det bara var en klormolekyl på vänstersidan?

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 17:24
Smaragdalena skrev:
Mahiya99 skrev:
Smaragdalena skrev:

Då har du två kloratomer på vänstersidan och sex kloratomer på högersidan. Kan det stämma?

Vad menar du med 2 kloratomer? Vi har bara en Cl2 på vänster sida och 6 på höger sida. För att det ska gå jämnt upp så behöver vi multiplicera 3 med Cl2 så vi har totalt 6 kloratomer på vänster sida. 

Javisst - varför svarade du då att det bara var en klormolekyl på vänstersidan?

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

Jag svarade eftersom det var vad uppgiften gav ossi början utan oxidationtal och sånt. Precis, jag vet ej vad alkalisk lösning innebär här. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 17:41

Jag svarade eftersom det var vad uppgiften gav ossi början utan oxidationtal och sånt.

Men jag frågade inte vad det stod från början, jag frågade hur många klorgasmolekyler det behövdes för att bilda 5 kloridjoner och en kloratjon.

Precis, jag vet ej vad alkalisk lösning innebär här.

En sur (vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är större än koncentrationen av hydroxidjoner.

En neutral(vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är lika med koncentrationen av hydroxidjoner.

En alkalisk = basisk (vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är mindre än koncentrationen av hydroxidjoner.

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 18:50
Smaragdalena skrev:

Jag svarade eftersom det var vad uppgiften gav ossi början utan oxidationtal och sånt.

Men jag frågade inte vad det stod från början, jag frågade hur många klorgasmolekyler det behövdes för att bilda 5 kloridjoner och en kloratjon.

Precis, jag vet ej vad alkalisk lösning innebär här.

En sur (vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är större än koncentrationen av hydroxidjoner.

En neutral(vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är lika med koncentrationen av hydroxidjoner.

En alkalisk = basisk (vatten)lösning är en lösning är en vattenlösning där koncentrationen av oxoniumjoner är mindre än koncentrationen av hydroxidjoner.

Ok jag förstår. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 19:06

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

Att reaktionen sker i alkalisk lösnkng betyder att hydroxidjoner OH- är tänkbara reaktanter.

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 19:15
Smaragdalena skrev:

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

Att reaktionen sker i alkalisk lösnkng betyder att hydroxidjoner OH- är tänkbara reaktanter.

Så vi behöver lägga till 5OH^- på vänster sida? 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 19:54
Mahiya99 skrev:
Smaragdalena skrev:

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

Att reaktionen sker i alkalisk lösnkng betyder att hydroxidjoner OH- är tänkbara reaktanter.

Så vi behöver lägga till 5OH^- på vänster sida? 

Kolla! Stämmer antalet syreatomer? Vad kan det bildas av väteatomerna?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 19:56
Smaragdalena skrev:
Mahiya99 skrev:
Smaragdalena skrev:

OK, då har vi kommit fram till att den obalanserade reaktionsformeln är 3 Cl2 =/=> 5 Cl- + ClO3-. Då stämmer oxidationstalen och kloratomerna. Vad skall vi tillsätta på de båda sidorna för att syret skall stämma? Tänk på att reaktionen sker i alkalisk lösning.

Att reaktionen sker i alkalisk lösnkng betyder att hydroxidjoner OH- är tänkbara reaktanter.

Så vi behöver lägga till 5OH^- på vänster sida? 

Kolla! Stämmer antalet syreatomer? Vad kan det bildas av väteatomerna?

På vänster har vi en syre och höger 3 syre så vi behöver lägga till 2 syre på vänster sida för att det ska bli jämnt 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 20:09 Redigerad: 4 dec 2021 20:10

Skriv formeln! Syre kan endast tillsättas som hydroxidjoner. Vad blir det av syrena och vätena?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 20:31
Smaragdalena skrev:

Skriv formeln! Syre kan endast tillsättas som hydroxidjoner. Vad blir det av syrena och vätena?

OH^- +5OH^-+3Cl2 - - - - - - > 5Cl^-+ClO^3-

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 20:46

Reaktionsformeln är inte balanserad. Det fattas atomer på högersidan - 6 väte och 3 syre. Vad kan det bli av dem?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 20:49 Redigerad: 4 dec 2021 20:50
Smaragdalena skrev:

Reaktionsformeln är inte balanserad. Det fattas atomer på högersidan - 6 väte och 3 syre. Vad kan det bli av dem?

Förlåt vi ska ha OH^- +2OH^-+3Cl2 - - - - - - > 5Cl^-+ClO^3-

Varför saknas det atomer på höger sida? 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 20:53

Hur många syre har du på vänstersidan? Hur många syre har du på högersidan? Är det lika många?

Hur många väte har du på vänstersidan? Hur många väte har du på högersidan? Är det lika många?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 20:54
Smaragdalena skrev:

Hur många syre har du på vänstersidan? Hur många syre har du på högersidan? Är det lika många?

Hur många väte har du på vänstersidan? Hur många väte har du på högersidan? Är det lika många?

Jag har 3 på vänster sida och 3 på höger sida gällande syra. Sen har jag har 3 väte på vänster och 0 på höger sida. 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 21:00

Du hade reaktionsformeln OH^- +5OH^-+3Cl2 - - - - - - > 5Cl^-+ClO^3-

Hur många syre har du på vänstersidan? Hur många syre har du på högersidan? Är det lika många?

Hur många väte har du på vänstersidan? Hur många väte har du på högersidan? Är det lika många?

Syre och syra är inte samma sak. (För länge sedan trodde man att alla syror innehöll grundämnet syre, men det var fel. Så egentligen borde väte heta syre, eftersom det finns i alla syror, och syre borde heta väte eftersom det bildar vatten...)

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 21:11
Smaragdalena skrev:

Du hade reaktionsformeln OH^- +5OH^-+3Cl2 - - - - - - > 5Cl^-+ClO^3-

Hur många syre har du på vänstersidan? Hur många syre har du på högersidan? Är det lika många?

Hur många väte har du på vänstersidan? Hur många väte har du på högersidan? Är det lika många?

Syre och syra är inte samma sak. (För länge sedan trodde man att alla syror innehöll grundämnet syre, men det var fel. Så egentligen borde väte heta syre, eftersom det finns i alla syror, och syre borde heta väte eftersom det bildar vatten...)

Ja det har jag. Det blir 6 syre på vänster och 3 på höger samt 6 väte på vänster och 0 på höger 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 21:14 Redigerad: 4 dec 2021 21:40

Då behöver du lägga till 6 väte på höger sida. Vad kan det bildas av 6 väteatomer och 3 syreatomer?

destiny99 7315
Postad: 4 dec 2021 21:34

3H2O 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 21:40 Redigerad: 4 dec 2021 21:40

Ja. Hur ser den fullständiga reaktionsformeln alltså ut?

destiny99 7315
Postad: 5 dec 2021 07:09
Smaragdalena skrev:

Ja. Hur ser den fullständiga reaktionsformeln alltså ut?

OH^- +5OH^-  + 3Cl2--------> ClO3^- + 5Cl^- + 3H2O

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 13:47

Slå ihop alla hydroxidjoner till "ett enda paket"!

destiny99 7315
Postad: 5 dec 2021 16:41 Redigerad: 5 dec 2021 16:46
Smaragdalena skrev:

Slå ihop alla hydroxidjoner till "ett enda paket"!

Vi kanske ska ha vatten på vänster sida då? 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 18:18

Ja! Hur blir reaktionsformeln då?

destiny99 7315
Postad: 5 dec 2021 18:23

Smaragdalena skrev:

Ja! Hur blir reaktionsformeln då?

OH^- +H2O + 3Cl2--------> ClO3^- + 5Cl^- + 3H2O

Så? 

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 18:26
Mahiya99 skrev:

Smaragdalena skrev:

Ja! Hur blir reaktionsformeln då?

OH^- +H2O + 3Cl2--------> ClO3^- + 5Cl^- + 3H2O

Så? 

Nej. Hur många hydroxidjoner är det totalt som reagerar?Nu är det 2 syre och 3 väte på vänstersidan men 6 syre och 6 väte på högersidan. Kloratomerna stämmer, laddningarna stämmer inte.

destiny99 7315
Postad: 5 dec 2021 18:30 Redigerad: 5 dec 2021 18:37
Smaragdalena skrev:
Mahiya99 skrev:

Smaragdalena skrev:

Ja! Hur blir reaktionsformeln då?

OH^- +H2O + 3Cl2--------> ClO3^- + 5Cl^- + 3H2O

Så? 

Nej. Hur många hydroxidjoner är det totalt som reagerar?Nu är det 2 syre och 3 väte på vänstersidan men 6 syre och 6 väte på högersidan. Kloratomerna stämmer, laddningarna stämmer inte.

Vi sa ju att 6 OH reagerar. OH^- +5OH^-  + 3Cl2--------> ClO3^- + 5Cl^- + 3H2O

Smaragdalena 79791 – Lärare
Postad: 5 dec 2021 19:23

Förutom att det inte skall stå "OH- + 5 OH-" utan 6 OH- så är formeln rätt nu.

destiny99 7315
Postad: 5 dec 2021 19:46
Smaragdalena skrev:

Förutom att det inte skall stå "OH- + 5 OH-" utan 6 OH- så är formeln rätt nu.

Ok då förstår jag. 

Svara Avbryt
Close